KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku – Podpisana przez Prezydenta RP

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

25 sierpnia 2023

Ustawa zgodnie z jej założeniami ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru na tym rynkiem, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez KNF i UKNF obowiązków nadzorczych. Ustawa stanowi również realizację niektórych postulatów Strategii Rozwoju Rynku Finansowego uchwalonej pod koniec 2019 roku.

Ustawa dokonuje zmian w ponad 40 ustawach, w tym w szczególności:

a)   ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

b)    ustawie o obrocie instrumentami finansowymi,

c)    ustawie o obligacjach,

d)  ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

e)    ustawie Prawo bankowe,

f)     ustawie o usługach płatniczych,

g)    ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

h)    ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym,

i)     ustawie Prawo restrukturyzacyjne i ustawie Prawo upadłościowe,

Zmiany wynikające z Ustawy obejmują m.in.:

1)  wprowadzenie tzw. usługi dystrybucji, świadczonej na podstawie umowy przez pomiot uprawniony do dystrybucji jednostek uczestnictwa FIO i SFIO, która to umowa spełniać ma ustawowe wymogi dotyczące m.in. jej przedmiotu oraz zasad rozliczeń za świadczoną usługę,

2)    modyfikacje zasad działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych,

3)    rozszerzenie możliwości łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

4)    wprowadzenie regulacji dotyczących krajowych ETF,

5) rezygnacja z obowiązku comiesięcznego przekazywania do TFI przez dystrybutorów wykazu czynności mających na celu poprawę jakości świadczonych usług i dokumentów potwierdzających poniesienie tych kosztów,

6)  zniesienie wymogu zatrudniania przez firmę inwestycyjną maklera papierów wartościowych,

7)    wprowadzenie tzw. jednolitej licencji bankowej,

8)   wprowadzenie ograniczenia kwotowego w zakresie wartości nominalnej obligacji korporacyjnych oferowanych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym, ASO oraz platformami finansowania społecznościowego (min. 40.000 euro) oraz obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,

9)  szereg zmian w ustawach o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i rynkiem finansowym, związanych z szeroko pojętym wykonywaniem nadzoru, oraz przepisach sankcyjnych,

10)   ogólne ukierunkowanie na zwiększenie poziomu cyfryzacji w relacjach rynkowych z nadzorem

Z treścią Ustawy mogą zapoznać się Państwo pod linkiem.

Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, poza pewnymi wyjątkami określonymi w art. 73 Ustawy.

Szerzej na temat procesu legislacyjnego pisaliśmy na naszej stronie, m.in. w dniu 22 czerwca 2023, 19 lipca 2023, 19 czerwca 2023, 9 czerwca 2023, 13 grudnia 2022,  1 grudnia 2022,  25 listopada 2022, 24 listopada 2022, 21 listopada 2022, 18 listopada 2022, 16 listopada 2022, 15 listopada 2022oraz 4 listopada 2022, zachęcamy zatem do lektury naszych opracowań.

Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy jako kancelaria prowadząca kompleksową obsługę przedsiębiorców wspiera swoich Klientów w działaniach mających na celu dostosowanie do zmienianych przepisów wprowadzanych na mocy Ustawy. Wsparcie Kancelarii obejmuje przygotowanie podmiotów w pełnym zakresie w celu dostosowania działalności do nowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn