KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Audyt nieruchomości oraz inwestycje budowlane

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na kompleksowej obsłudze transakcji mających za przedmiot nieruchomości, w tym związane z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych.

Zapewniamy obsługę funduszom inwestycyjnym rynku nieruchomości, spółek oraz osób fizycznych.

Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie audytu nieruchomości (due diligence), umów o roboty budowlane, a także przy uzyskiwaniu rozmaitych decyzji organów administracji państwowej. Oferujemy również szeroką pomoc prawną w ramach postępowania wieczystoksięgowego, w szczególności w zakresie hipotek, służebności i wszelkich innych wpisów dokonywanych w księgach wieczystych.

Doradzamy przy zakładaniu i wykonywaniu działalności deweloperskiej oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Świadczymy usługi prawne w zakresie organizacji procesu budowlanego oraz procesów inwestycyjnych, również w ramach współpracy z architektami i inspektorami nadzoru budowlanego. Doradzamy w zakresie planowanych rozwiązań funkcjonalnych na nieruchomościach a także procesu uzyskiwania decyzji budowlanych (warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, decyzji środowiskowych i innych). Doradzamy przy umowach najmu komercyjnego i dzierżawy.

Pomagamy w opracowaniu kompleksowych audytów nieruchomości

Nasza wiedza i doświadczenie w obszarze audytów nieruchomości i inwestycji budowlanych pozwala doradzać Klientom również w rozwiązywaniu niestandardowych problemów z nieruchomościami, w szczególności w ramach restrukturyzacji podmiotów (dłużników osobistych lub dłużników rzeczowych) będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
Proponujemy rozwiązania prawne w zakresie odzysku z wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach..

Prawnicy KRWLEGAL doradzają Klientom na wszystkich etapach transakcji, począwszy od audytu i analiz prawnych dotyczących nieruchomości i wskazywaniu rozwiązań celem uniknięcia lub minimalizacji ryzyka związanego z ich nabyciem, poprzez doradztwo w zakresie finansowania inwestycji, po obsługę prawną negocjacji, przygotowanie umów i dopełnienie wszystkich formalności.

Naszymi Klientami są inwestorzy prywatni, banki, spółki publiczne i prywatne oraz fundusze inwestycyjne.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn