KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Usługi family office

Usługa Familly Office staje się coraz bardziej powszechnym czynnikiem kształtującym podejmowane przez przedsiębiorców decyzje biznesowe.

Planowaniem finansowym nazywamy podejmowane przez przedsiębiorcę w ramach obowiązującego prawa działania zmierzające do obniżenia swoich zobowiązań podatkowych. W przypadku istnienia regulacji stwarzających podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda ma inny wymiar podatkowy, wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa podatkowego.

Fundacje rodzinne »

Planowanie sukcesji »

Usługi family office - skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów 

Usługi family office są cennym narzędziem w zakresie zarządzania majątkiem zamożnych rodzin, gdzie nadrzędnym celem jest interes rodzinny. Skupiają się na ochronie oraz codziennym wsparciu. Mają za zadanie zapewnić efektywny wzrost zgromadzonego majątku.

Usługa family office opiera się na długotrwałych relacjach, które zmierzają do przekształcenia kapitału w fundament wielopokoleniowej struktury rodzinnej, który zapewni poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju następnym pokoleniom.

W ramach struktury zintegrowanego doradztwa wspieramy od strony prawnej usługę family office profesjonalizujemy procesy zarządzania majątkiem prywatnym i sprawozdawczości, wspieramy koordynację  usług, przygotowujemy analizy ryzyk i trendów -  celem uporządkowania i ochrony dotychczasowego majątku osobistego i rodzinnego.

Zespół Kancelarii opracowuje plany transferów międzypokoleniowych oraz wsparcie w realizacji długotrwałych celów rodziny.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn