KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Doradztwo w zakresie cy­ber­bez­pie­czeń­stwa

Kancelaria świadczy obsługę prawną w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz doradztwo - w szczególności operatorom usług kluczowych (OUK) w zakresie dostosowania ich działalności do wymogów wynikających z przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Cyberbezpieczeństwo - na czym polega nasze doradztwo?

Prawnicy Kancelarii doradzają OUK w bieżącym wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w tym w szczególności w takich obszarach jak: prawidłowe wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym, opracowanie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, prowadzenie i dokumentowanie szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzania ryzykiem w tym zakresie, zarządzanie podatnościami oraz incydentami, spełnianie warunków organizacyjno – technicznych pozwalających na zapewnienie cyberbezpieczeństwa, czy też w obszarze outsourcingu wskazanych w ustawie obowiązków OUK na rzecz podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Naszym Klientom oferujemy doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, reprezentację w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o uznaniu za OUK oraz w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych, w tym dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez KNF w zakresie wykonywania obowiązków OUK oraz na wszelkich etapach postępowania, którego wynikiem jest nałożenie na OUK sankcji za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn