KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Doradztwo w zakresie cy­ber­bez­pie­czeń­stwa

Kancelaria świadczy obsługę prawną w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności na gruncie przepisów rozporządzenia DORA, dyrektywy NIS2 oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wsparcie prawne w zakresie cyberbezpieczeńswa dedykowane jest w szczególności takim podmiotom jak podmioty finansowe, podlegające pod zakres zastosowania rozporządzenia DORA, dostawcy usług ICT, jak również podmioty podlegające dyrektywie NIS2 oraz obecni operatorzy usług kluczowych (OUK). Zakres usług Kancelarii obejmuje dostosowanie działalności tych podmiotów do wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia DORA, dyrektywy NIS2 oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Cyberbezpieczeństwo - na czym polega nasze doradztwo?

Prawnicy Kancelarii doradzają Klientom w zakresie kompleksowego wdrożenia przepisów rozporządzenia DORA, przeprowadzając analizę luk w obszarze ICT oraz opracowując szczegółowe rekomendacje wdrożenia wymogów DORA dostosowanych do skali, specyfiki oraz działalności danego podmiotu.

Kancelaria wspiera Klientów m.in. w zakresie:

 • identyfikacji usług ICT w rozumieniu DORA,
 • identyfikacji dostawców usług ICT oraz ich podwykonawców,
 • opracowania strategii dotyczącej postępowania z ryzykiem dotyczącym zewnętrznych dostawców usług ICT, w tym polityki korzystania  z usług ICT wspierających krytyczne lub istotne funkcje (przeprowadzanie badania i kontroli takich podmiotów, prowadzenia rejestru klauzul umownych, dotyczących korzystania z usług ICT),
 • audytu regulacji wewnętrznych Klientów pod kątem zgodności z rozporządzeniem DORA (analiza luk w obszarze regulacyjnym),
 • dostosowania wewnętrznych regulacji oraz rozwiązań organizacyjno - technicznych do wymogów rozporządzenia DORA.

Ponadto prawnicy Kancelarii doradzają OUK w bieżącym wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w tym w szczególności w takich obszarach jak: prawidłowe wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym, opracowanie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, prowadzenie i dokumentowanie szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzania ryzykiem w tym zakresie, zarządzanie podatnościami oraz incydentami, spełnianie warunków organizacyjno – technicznych pozwalających na zapewnienie cyberbezpieczeństwa, czy też w obszarze outsourcingu wskazanych w ustawie obowiązków OUK na rzecz podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Naszym Klientom oferujemy doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, reprezentację w postępowaniach, w tym w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych, jak również w postępowaniach dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez KNF w zakresie wykonywania obowiązków OUK oraz na wszelkich etapach postępowania, którego wynikiem jest nałożenie na OUK sankcji za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn