KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Instytucje finansowe i regulacje rynków kapitałowych

Specjalizujemy się w regulacjach prawa rynku kapitałowego nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Nasz Zespół swiadczy usługi doradcze w zakresie regulacji publicznego obrotu instrumentami finansowymi i działalności firm inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, depozytariuszy, a także pozostałych uczestników tego obrotu, w tym domów maklerskich oraz emitentów papierów wartościowych.

Posiadamy unikalne na rynku polskim doświadczenie w zakresie organizacji i funkcjonowania firm inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, począwszy od fazy postępowań licencyjnych zmierzających do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, bądź na poszczególne rodzaje działalności reglamentowanej prawnie, poprzez bieżące funkcjonowanie tych podmiotów, budowa oferty produktowej, konstruowanie nowatorskich rozwiązań, a także transakcje z ich udziałem jako stron lub pośredników.

Świadczymy na rzecz instytucji rynku kapitałowego oraz ich klientów usługi obejmujące zagadnienia szeroko rozumianego compliance, w tym nadzoru zgodności działalności z prawem, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, także w zakresie ochrony danych osobowych oraz funkcjonowania systemów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

W zakresie oferty produktowej doradzamy Klientom zarówno w konstruowaniu nieszablonowych produktów finansowych zgodnie z wymogami ustawodawstwa krajowego i europejskiego w szczególności w zakresie dyrektyw MIFID, AIFMD, a także służymy radą w zakresie budowania sieci sprzedaży i dystrybucji tych produktów poruszając się biegle w problematyce dopuszczalnych systemów wynagradzania usług dystrybucyjnych, w tym tzw. zachęt MIFID.

W zakresie obsługi emitentów i uczestników rynku kapitałowego, świadczymy usługi prawne w zakresie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu i funkcjonowania spółek oraz inwestorów w tym obrocie – nabywania znacznych pakietów akcji i wykonywania obowiązków informacyjnych z nim związanych, a także realizacji obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych.

Naszym Klientom oferujemy również kompleksową pomoc prawną w zakresie inwestycji kapitałowych oraz emisji i finansowania dłużnego, ze szczególnym uwzględnieniem dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji.

Prawnicy KRWLEGAL posiadają rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn