KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2020

Bankowość i finanse, sekurytyzacja oraz obsługa inwestycji kapitałowych

Prawnicy Kancelarii zapewniają pełen zakres pomocy prawnej w sferze finansowań, a w szczególności finansowania projektów, nabywania nieruchomości oraz przejęć i łączenia spółek, jak również w sprawach regulacyjnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji kapitałowych. Doradzamy przy finansowaniu przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, kredytach konsorcjalnych, międzynarodowych umowach kredytowych, transakcjach opartych o sekurytyzację i refinansowaniu zadłużenia. Udzielamy wsparcia w procesach zamiany pakietu niepłynnych wierzytelności przysługujących bankom i instytucjom kredytowym na środki pieniężne uzyskane wskutek emisji papierów wartościowych opartych na tych wierzytelnościach (sekurytyzacja).

Świadczymy także pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych oraz reprezentujemy banki i inne instytucje kredytowe przed organami nadzoru.

Do zakresu działania Kancelarii należy również pomoc prawna związana z urządzaniem loterii, gier oraz zastępstwo przed organami skarbowymi.

Zespół KRWLEGAL posiada duże doświadczenie w projektach dotyczących sekurytyzacji, restrukturyzacji aktywów i zadłużenia.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn