KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Sekurytyzacja, obsługa inwestycji kapitałowych oraz bankowość i finanse

Prawnicy Kancelarii zapewniają pełen zakres pomocy prawnej w sferze finansowań, a w szczególności finansowania projektów, nabywania nieruchomości, przejęć i łączenia spółek jak również zapewniają wsparcie w transakcjach opartych na sekurytyzacji oraz w sprawach regulacyjnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji kapitałowych. Doradzamy przy finansowaniu przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, kredytach konsorcjalnych, project finance, międzynarodowych umowach kredytowych, transakcjach opartych o sekurytyzację,  refinansowaniu zadłużenia, a także w restrukturyzacjach.

Obsługa prawna w obszarach postępowań egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych »

Zajmujemy się pomocą m.in. w transakcjach opartych na sekurytyzacji.

Udzielamy wsparcia w procesach zamiany pakietu niepłynnych wierzytelności przysługujących bankom i instytucjom kredytowym na środki pieniężne uzyskane wskutek emisji papierów wartościowych opartych na tych wierzytelnościach (sekurytyzacja).

W ramach prowadzonych transakcji, nasi prawnicy skutecznie wykorzystują rozwiązania oraz możliwości jakie daje sekurytyzacja, tak aby zapewnić naszym Klientom optymalną perspektywę transakcyjną.

Obsługa Funduszy Sekurytyzacyjnych

Do zakresu naszych usług zalicza się również obsługa funduszy sekurytyzacyjnych. W ramach prowadzonych projektów doradzamy naszym klientom w zakresie obsługi funduszy sekurytyzacyjnych, stanowiących szczególny rodzaj funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których strategia inwestycyjna opiera się na nabywaniu wierzytelności i odzyskiwaniu kapitału (długu).

Nasze wsparcie prawne obejmuje doradztwo w zakresie transakcji dotyczących pakietów wierzytelności, w tym polegających na zbyciu oraz nabyciu pakietów wierzytelności, due diligence portfeli wierzytelności, jak i na ustanawianiu zabezpieczeń na pakietach wierzytelności w celu pozyskania finansowania.

Zespół KRWLEGAL posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących szeroko rozumianej sekurytyzacji, restrukturyzacji aktywów i zadłużenia, reprezentowania banków i innych instytucji kredytowych, jak również w prowadzeniu kompleksowej obsługi inwestycji kapitałowych w tym obsługi funduszy sekurytyzacyjnych.

Wiemy wszystko na temat rzetelnej obsługi funduszy sekurytyzacyjnych i inwestycji kapitałowych

Świadczymy pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych oraz reprezentujemy banki i inne instytucje kredytowe przed organami nadzoru bankowego i finansowego, wykorzystując rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, zwłaszcza przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Rzecznikiem Finansowym.

Do zakresu działania Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy należy również pomoc prawna związana z urządzaniem loterii, gier oraz zastępstwo przed organami skarbowymi.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn