KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Sekurytyzacja, obsługa inwestycji kapitałowych oraz bankowość i finanse

Prawnicy Kancelarii zapewniają pełen zakres pomocy prawnej w sferze finansowań, a w szczególności finansowania projektów, nabywania nieruchomości, przejęć i łączenia spółek jak również zapewniają wsparcie w transakcjach opartych na sekurytyzacji oraz w sprawach regulacyjnych.

Zajmujemy się pomocą m.in. w transakcjach opartych na sekurytyzacji

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji kapitałowych. Doradzamy przy finansowaniu przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, kredytach konsorcjalnych, project finance, międzynarodowych umowach kredytowych, transakcjach opartych o sekurytyzację i refinansowaniu zadłużenia. Udzielamy wsparcia w procesach zamiany pakietu niepłynnych wierzytelności przysługujących bankom i instytucjom kredytowym na środki pieniężne uzyskane wskutek emisji papierów wartościowych opartych na tych wierzytelnościach (sekurytyzacja).

W ramach prowadzonych projektów sekurytyzacyjnych, doradzamy również naszym klientom w zakresie obsługi i zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi, stanowiącymi szczególny rodzaj funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których strategia inwestycyjna opiera się na nabywaniu wierzytelności i odzyskiwaniu kapitału (długu).

W ramach prowadzanych transakcji, nasi prawnicy skutecznie wykorzystują rozwiązania oraz możliwości jakie daje sekurytyzacja, tak aby zapewnić naszym Klientom optymalną perspektywę transakcyjną.

Wiemy wszystko na temat rzetelnej obsługi funduszy sekurytyzacyjnych i inwestycji kapitałowych

Świadczymy także pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych oraz reprezentujemy banki i inne instytucje kredytowe przed organami nadzoru bankowego i finansowego, wykorzystując rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, zwłaszcza przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Rzecznikiem Finansowym.

Do zakresu działania Kancelarii należy również pomoc prawna związana z urządzaniem loterii, gier oraz zastępstwo przed organami skarbowymi.

Nasze wsparcie prawne przy prowadzonych projektach finansowania przedsięwzięć obejmuje zarówno praktykę transakcyjną jak również doradztwo regulacyjne. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, rozumiejąc przy tym potrzeby oraz oczekiwania Klienta.

Zespół KRWLEGAL posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących szeroko rozumianej sekurytyzacji, restrukturyzacji aktywów i zadłużenia, reprezentowania banków i innych instytucji kredytowych jak również w prowadzeniu kompleksowej obsługi inwestycji kapitałowych.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn