KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Sekurytyzacja, obsługa inwestycji kapitałowych oraz bankowość i finanse

Prawnicy Kancelarii zapewniają pełen zakres pomocy prawnej w sferze finansowań, a w szczególności finansowania projektów, nabywania nieruchomości oraz przejęć i łączenia spółek, jak również w sprawach regulacyjnych.

Zajmujemy się pomocą m.in. w transakcjach opartych na sekurytyzacji

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji kapitałowych. Doradzamy przy finansowaniu przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, kredytach konsorcjalnych, międzynarodowych umowach kredytowych, transakcjach opartych o sekurytyzację i refinansowaniu zadłużenia. Udzielamy wsparcia w procesach zamiany pakietu niepłynnych wierzytelności przysługujących bankom i instytucjom kredytowym na środki pieniężne uzyskane wskutek emisji papierów wartościowych opartych na tych wierzytelnościach (sekurytyzacja).

Wiemy wszystko na temat rzetelnej obsługi inwestycji kapitałowych

Świadczymy także pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych oraz reprezentujemy banki i inne instytucje kredytowe przed organami nadzoru.

Do zakresu działania Kancelarii należy również pomoc prawna związana z urządzaniem loterii, gier oraz zastępstwo przed organami skarbowymi.

Zespół KRWLEGAL posiada duże doświadczenie w projektach dotyczących sekurytyzacji, restrukturyzacji aktywów i zadłużenia.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn