KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Regulacja ujawnienia i wykorzystanie informacji poufnej na przykładzie EC Będzin

Równy dostęp inwestorów do istotnych informacji dotyczących spółki publicznej jest filarem budowy zaufania do rynku kapitałowego.

25 sierpnia 2023

Efektywność rynku finansowego uzależniona jest od jego przejrzystości. Inwestorzy oczekują, że mechanizmy obrotu instrumentami finansowymi oparte będą na zasadzie równego dostępu do informacji. Jednocześnie naturalną cechą rynku kapitałowego jest asymetria informacyjna. Emitent instrumentów finansowych, czy mówiąc precyzyjniej, członkowie organów emitenta, mają z oczywistych względów, szerszą wiedzą na temat sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju danego emitenta. W tej sytuacji, aby zminimalizować ryzyka nadużyć związanych z brakiem równowagi w dostępie do informacji, na spółkach publicznych ciążą liczne obowiązki informacyjne, które mają na celu zwiększenie transparentności obrotu instrumentami finansowymi, a przez to wyrównanie szans wszystkich uczestników rynku.

Ostatnio regulacjom dotyczącym informacji poufnych dużo uwagi poświęcały media w związku z ponadprzeciętnymi wzrostami wartości akcji spółki EC Będzin.

Zachęcamy do lektury artykułu r.pr. Krzysztofa Rożko oraz adw. Tomasza Kamińskiego, opublikowanego w dzisiejszym dodatku merytorycznym Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym KancelarieRP, w którym autorzy omawiają regulację insider tradingu w kontekście ostatnich zmian kursu akcji spółki EC Będzin.

Zapraszamy do lektury!

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn