KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Doradztwo przy ofertach publicznych papierów wartościowych/IPO

Kancelaria Prawna KRWLEGAL zapewnia doradztwo przy ofert publicznych papierów wartościowych, w tym związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzaniem do alternatywnego systemu obrotu (IPO).

Przeprowadzamy badania prawne due dilligence emitentów, celem zidentyfikowania obszarów wymagających dostosowania do wymogów rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu. Doradzamy emitentom w dostosowaniu formy działalności lub organizacji grupy kapitałowej.

Przygotowujemy odpowiednie procedury oraz dokumenty, zgodnie z wymogami oraz standardami rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu, a także asystujemy w ich wdrożeniu.

Przygotowujemy pełną dokumentację związaną z emisją papierów wartościowych, w tym uczestniczymy w przygotowaniu wymaganych dokumentów informacyjnych (prospekty, memoranda informacyjne, inne dokumenty informacyjne).

Reprezentujemy emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także względem podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy emitentów.

Co obejmuje usługa doradztwa przy ofertach publicznych?

W ramach usługi doradztwa przy ofertach publicznych, wspieramy emitentów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w zakresie raportów bieżących oraz okresowych. Organizujemy szkolenia dla członków organów emitentów, osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracowników mających dostęp do informacji poufnych. Przygotowujemy stosowne procedury i regulacje wewnętrzne, wspierające w wykonaniu obowiązków informacyjnych, a także świadczymy bieżące doradztwo prawne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.

Doradzamy dostawcom usług finansowania społecznościowego (platform crowdfuningowych) w dostosowaniu do wymogów rozporządzenia ECSP a także właścicielom projektów, którzy poszukują finansowania przedsięwzięć gospodarczych w ramach obsługi crowdfundingu inwestycyjnego.

Obsługa crowdfundingu inwestycyjnego »

Podmiotom poszukującym finansowania społecznościowego oferujemy w szczególności wsparcie w zakresie ustalenia struktury finansowania, przygotowania dokumentacji emisyjnej, dokumentacji związanej z udzieleniem pożyczek, ustanowieniem zabezpieczeń, przygotowaniem dokumentu informacyjnego czy arkusza kluczowych informacji. Pomagamy w rejestracji akcji w rejestrze przedsiębiorców, wpisaniu emisji do rejestru akcjonariuszy oraz zgłoszeniu oferty publicznej do systemu ewidencji akcji prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz emitentów oraz innych uczestników projektów związanych z oferowaniem papierów wartościowych lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn