KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Obsługa funduszy inwestycyjnych, venture capital i private equity

Kancelaria Prawna świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych (obsługa venture capital/private equitywe) wszystkich istotnych aspektach ich bieżącej działalności.

Obsługujemy klientów począwszy od postępowań zmierzających do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, poprzez tworzenie i obsługę bieżącą wszystkich rodzajów funkcjonujących na rynku funduszy inwestycyjnych – o charakterze otwartym (w tym specjalistycznym) i zamkniętym, przeznaczonych do szerokiego grona uczestników oraz dedykowanych, o wszelkich możliwych charakterystykach polityki inwestycyjnej, w tym nieruchomościowych, sekurytyzacyjnych, aktywnie zarządzanych, aktywów niepublicznych, fund of funds.

Mamy doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych w Polsce i za granicą

Doradzamy przy tworzeniu i organizacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Posiadamy także doświadczenie w notyfikowaniu do obrotu w polskim porządku prawnym funduszy zagranicznych, w tym funduszy tworzonych w jurysdykcji luksemburskiej.

Prawnicy Kancelarii uzyskiwali dla naszych Klientów zezwolenia na zarządzanie poszczególnymi klasami aktywów dla podmiotów trzecich, w tym spółek zarządzających portfelami inwestycyjnymi funduszy aktywów niepublicznych oraz podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów podejmujących działalność w zakresie dystrybucji tytułów uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także doradzamy towarzystwom funduszy inwestycyjnych w obszarze spełniania wymogów regulacyjnych związanych z budowaniem takich sieci sprzedaży.

Do zakresu działania KRWLEGAL należy reprezentowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów obsługujących fundusze inwestycyjne w postępowaniach przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w sporach z związanych z funduszami inwestycyjnymi.

Oferujemy pomoc w obsłudze Venture Capital

Oferujemy pomoc w zakresie obsługi venture capital/private equity, w tym świadczymy usługi obsługi prawnej na rzecz funduszy inwestycyjnych typu venture capital / private equity (VC/PE).

Dzięki naszemu doświadczeniu  jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu każdego problemu prawnego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od opracowania optymalnego formy i struktury biznesu, pozyskania inwestora, poprzez analizę stanu prawnego potencjalnej inwestycji i źródeł finansowania, opracowanie dokumentacji transakcyjnej i regulacyjnej, przygotowanie zasad ładu korporacyjnego, efektywne zarządzanie projektem inwestycyjnym (w tym jego reorganizację lub restrukturyzację), kończąc na opracowaniu strategii wyjścia z inwestycji (w tym poprzez upublicznienie spółki w ramach IPO lub pozyskanie inwestora branżowego). Transakcje przeprowadzone przez specjalistów Kancelarii z zakresu obsługi venture capital / private equity dotyczyły projektów inwestycyjnych o złożonej konstrukcji, wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej, doświadczenia i zaangażowania. Przeprowadzamy transakcje na rynkach publicznych, jak i niepublicznych.

Zespół naszych specjalistów z różnych dziedzin zapewnia nie tylko kompleksową obsługę prawną inwestycji, ale umożliwia uzyskanie przez Klienta szerszego obrazu inwestycji, także z perspektywy podatkowej i rachunkowości. 

Zapewniamy wsparcie związane z funkcjonowaniem powstałej spółki na każdym etapie jej dalszego rozwoju stosując zaawansowane narzędzia ochrony własności niematerialnych i autorskich praw majątkowych, tworząc umowy z podwykonawcami, czy negocjując kontrakty handlowe.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn