KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Obsługa funduszy inwestycyjnych, venture capital i private equity

Kancelaria Prawna świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych we wszystkich istotnych aspektach ich bieżącej działalności.

Obsługujemy klientów począwszy od postępowań zmierzających do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, poprzez tworzenie i obsługę bieżącą wszystkich rodzajów funkcjonujących na rynku funduszy inwestycyjnych – o charakterze otwartym (w tym specjalistycznym) i zamkniętym, przeznaczonych do szerokiego grona uczestników oraz dedykowanych, o wszelkich możliwych charakterystykach polityki inwestycyjnej, w tym nieruchomościowych, sekurytyzacyjnych, aktywnie zarządzanych, aktywów niepublicznych, fund of funds.

Mamy doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych w Polsce i za granicą

Doradzamy przy tworzeniu i organizacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Posiadamy także doświadczenie w notyfikowaniu do obrotu w polskim porządku prawnym funduszy zagranicznych, w tym funduszy tworzonych w jurysdykcji luksemburskiej.

Prawnicy Kancelarii uzyskiwali dla naszych Klientów zezwolenia na zarządzanie poszczególnymi klasami aktywów dla podmiotów trzecich, w tym spółek zarządzających portfelami inwestycyjnymi funduszy aktywów niepublicznych oraz podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów podejmujących działalność w zakresie dystrybucji tytułów uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także doradzamy towarzystwom funduszy inwestycyjnych w obszarze spełniania wymogów regulacyjnych związanych z budowaniem takich sieci sprzedaży.

Do zakresu działania KRWLEGAL należy reprezentowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów obsługujących fundusze inwestycyjne w postępowaniach przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w sporach z związanych z funduszami inwestycyjnymi.

Oferujemy pomoc w obsłudze Venture Capital

Doradzamy przy prowadzeniu inwestycji venture capital/private equity, w tym świadczymy usługi obsługi prawnej na rzecz funduszy inwestycyjnych typu venture capital / private equity (VC/PE).

Dzięki naszemu doświadczeniu  jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu każdego problemu prawnego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od opracowania optymalnego formy i struktury biznesu, pozyskania inwestora, poprzez analizę stanu prawnego potencjalnej inwestycji i źródeł finansowania, opracowanie dokumentacji transakcyjnej i regulacyjnej, przygotowanie zasad ładu korporacyjnego, efektywne zarządzanie projektem inwestycyjnym (w tym jego reorganizację lub restrukturyzację), kończąc na opracowaniu strategii wyjścia z inwestycji (w tym poprzez upublicznienie spółki w ramach IPO lub pozyskanie inwestora branżowego). Transakcje przeprowadzone przez specjalistów Kancelarii z zakresu obsługi venture capital / private equity dotyczyły projektów inwestycyjnych o złożonej konstrukcji, wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej, doświadczenia i zaangażowania. Przeprowadzamy transakcje na rynkach publicznych, jak i niepublicznych.

Zespół naszych specjalistów z różnych dziedzin zapewnia nie tylko kompleksową obsługę prawną inwestycji, ale umożliwia uzyskanie przez Klienta szerszego obrazu inwestycji, także z perspektywy podatkowej i rachunkowości. 

Zapewniamy wsparcie związane z funkcjonowaniem powstałej spółki na każdym etapie jej dalszego rozwoju stosując zaawansowane narzędzia ochrony własności niematerialnych i autorskich praw majątkowych, tworząc umowy z podwykonawcami, czy negocjując kontrakty handlowe.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn