KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Doradztwo w zakresie AML

Kancelaria KRWLEGAL świadczy usługi szeroko rozumianego doradztwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Naszym Klientom oferujemy bieżące doradztwo prawne w zakresie AML, w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Prawnicy KRWLEGAL posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie AML na rzecz instytucji obowiązanych. Opracowujemy oraz wdrażamy kompleksową dokumentację AML/CFT wymaganą obowiązującymi przepisami prawa.

W swojej codziennej praktyce świadczymy zarówno pomoc prawną przy opracowaniu wewnętrznych procedur instytucji obowiązanych jak również przygotowujemy projekty oceny ryzyka.

Co obejmuje usługa doradztwa w zakresie AML?

W ramach świadczonej usługi doradztwa w zakresie AML dokonujemy na rzecz Klienta analiz przepisów prawa z punktu widzenia obowiązku podlegania przepisom AML oraz wspieramy w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu AML.

Doradztwo w zakresie AML obejmuje wsparcie naszych Klientów w bieżącym wykonywaniu obowiązków związanych z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych, ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jak również wsparcie w bieżących kontaktach z GIIF, organami nadzoru oraz organami ścigania.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn