KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

KNF opublikowała roboczą wersję formularza wniosku dla platform crowdfundingowych

W dniu 8 sierpnia 2022 r. na stronie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) opublikowana została robocza wersja formularza wniosku, który może być wykorzystywany przez podmioty ubiegające się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego.

9 sierpnia 2022

Formularz został opublikowany w związku z wejściem w życie w dniu 29 lipca 2022 r. przepisów ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa crowdfundingowa”), na podstawie której Komisja Nadzoru Finansowego uzyskała kompetencje do prowadzenia postępowań licencyjnych i udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: „Rozporządzenie ECSP”).

Formularz składa się z sześciu dokumentów:

 • wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego (pożyczkowego oraz inwestycyjnego). Wnioskodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę, iż zgodnie z udostępnionym wzorem, do wniosku, zamiast regulaminów i procedur, należy dołączyć ich opisy, co w założeniu ma stanowić ułatwienie dla podmiotów wnioskujących o udzielenie licencji,
 • wzorów pięciu załączników, w których należy przedstawić informacje dotyczące osób fizycznych odpowiedzialnych za zarządzanie wnioskodawcą, szczegółowe wyniki oceny odpowiedniości tych osób wykonanej przez wnioskodawcę, informacje dotyczące osób fizycznych i prawnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 20% kapitału zakładowego lub praw głosu wnioskodawcy oraz – w przypadku tych osób prawnych - informacje dotyczące osoby, która faktycznie kieruje ich działalnością.

Udostępniony formularz jest wersją roboczą i został opracowany w celu uproszczenia postępowań o udzielenie zezwolenia, w oparciu o projekt regulacyjnych standardów technicznych (RTS) opublikowany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), określający wymogi i procedury w zakresie udzielania zezwoleń na podstawie przepisów Rozporządzenia ECSP. Ostateczne wersje formularzy mają zostać opublikowane po wejściu w życie RTS.

Formularze dostępne są pod linkiem.

O przebiegu prac nad ustawą pisaliśmy na naszej stronie internetowej we wpisach z dnia 30 marca 2021 r.,  5 maja 2021 r.15 czerwca 2021 r.15 października 2021 r.4 stycznia 2022 r.,  7 lutego 2022 r.,  15 marca 2022 r.,  16 maja 2022 r.20 maja 2022 r.31 maja 2022 r.1 lipca 2022 r.8 lipca 2022 oraz 14 lipca 2022 r.

Szerzej na temat projektów RTS do rozporządzenia ECSP pisaliśmy w dniu 16 listopada 2021 r.

Autor: aplikantka radcowska Katarzyna Okoń

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także pozostałych uczestników rynku finansowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn