KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Tworzenie i finansowanie startupów oraz kompleksowa obsługa prawna startup

Świadczymy kompleksowe usługi dla startupów na każdym etapie rozwoju.

Doradzamy w zakresie strategii regulacyjnej, optymalnej struktury prawnej, tworzenia startupu, pozyskania dla niego kapitału i dalszego finansowania startupów. Wspieramy przy negocjacjach umów z inwestorami, a także opracowujemy pełną dokumentację wewnętrzną oraz zewnętrzną dotyczącą innowacyjnej usługi bądź produktu, zapewniając całościową obsługę prawną dla startupów.

Czym jest startup?

Startup to nowopowstałe przedsiębiorstwo o dużym potencjale wzrostu,  którego celem jest stworzenie innowacyjnego produktu lub usługi, lub wykorzystanie innowacyjnego i skalowalnego modelu biznesowego. Startupy cechuje relatywnie wysoki stopień ryzyka, ale i potencjalnie większy zwrot z inwestycji.

Sposoby finansowania startupów

Mamy świadomość, że rozwój działalności startupu wymaga zgromadzenia znacznych środków finansowych, zazwyczaj wykraczających ponad wartość zgromadzonych kapitałów własnych. W tym celu startupy zazwyczaj starają się korzystać z finansowania zewnętrznego.

Istnieją różne sposoby na pozyskanie finansowania zewnętrznego, wśród najpopularniejszych form należy wskazać:

  • dofinansowanie ze środków publicznych, w tym poprzez dotacje, granty i fundusze – zarówno rządowe, jak i europejskie;
  • finansowanie pochodzące od funduszy venture capital (kapitał wysokiego ryzyka, VC), polegające na udzieleniu finansowania przez fundusze inwestycyjne nowym, innowacyjnym przedsięwzięciom, którym często towarzyszy wyższe ryzyko niepowodzenia, w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Fundusze VC inwestują w startupy zazwyczaj na wczesnych etapach rozwoju, tzw. seed stage, startup stage i growth stage;
  • finansowanie pochodzące od funduszy private equity (kapitał prywatny, PE) - dotyczy spółek niepublicznych, znajdujących się zazwyczaj na późniejszych etapach rozwoju niż w przypadku finansowania przez fundusze VC i polega na inwestycji średnio- lub długoterminowej o charakterze udziałowym;
  • finansowanie przez aniołów biznesu, czyli inwestorów prywatnych, którzy oferują wsparcie finansowe, a często również doradztwo i dostęp do kontaktów biznesowych, firmom na początkowym etapie rozwoju, w tym w startupom, w zamian za udziały lub akcje w tej firmie. Aniołowie biznesu mogą inwestować indywidualnie lub w ramach sieci aniołów biznesu;
  • crowdfunding, czyli pozyskiwanie kapitału na realizację projektów biznesowych poprzez finansowanie społecznościowe.

Oprócz bieżącej obsługi prawnej startupów, świadczymy usługi doradztwa prawnego w procesach transakcyjnych polegających na pozyskaniu zewnętrznego inwestora. Przygotowujemy pełną dokumentację transakcyjną, w tym projekty umów o zachowaniu poufności, term sheet oraz umowy inwestycyjne, a także wspieramy naszych Klientów w negocjacjach dotyczących procesów inwestycyjnych. Doradzamy również podmiotom poszukującym finansowania poprzez crowdfunding.

Obsługa prawna startupów – dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

W ramach świadczonych usług zabezpieczamy i strukturyzujemy wartości niematerialne jako podstawowy składnik majątku startupu. Udzielamy wsparcia w zabezpieczeniu własności intelektualnej, przemysłowej i znaków towarowych. Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych poprzez przygotowanie na rzecz naszych klientów wewnętrznych procedur oraz polityk prywatności. W ramach obsługi prawnej startup, pomagamy również w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how czy dóbr osobistych.

Prawnicy Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia prawnego w finansowaniu startupów. W ramach świadczonych usług, prowadzimy badania prawne spółek (due diligence), pod kątem określonego procesu inwestycyjnego oraz dostarczamy konkretnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację celów biznesowych naszych Klientów tj. pozyskania finansowania, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów założycieli spółki.

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn