KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

ESMA opublikowała projekty RTS do rozporządzenia ECSP

Opracowane przez ESMA projekty RTS określają wymogi oraz standardowe formularze, wzory i procedury w zakresie wybranych obszarów przepisów Rozporządzenia ECSP. Komisja Europejska ma 3 miesiące na podjęcie decyzji o przyjęciu standardów technicznych.

16 listopada 2021

W dniu 10 listopada 2021 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowany został raport końcowy w sprawie projektów standardów technicznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: „Rozporządzenie ECSP”).

W celu promowania spójnego stosowania Rozporządzenia ECSP, w tym odpowiedniej ochrony inwestorów w całej Unii Europejskiej, Rozporządzenie ECSP zakłada wydanie szeregu standardów technicznych. Zgodnie z rozporządzeniem standardy te powinny zostać przedłożone przez ESMA Komisji Europejskiej odpowiednio do 10 listopada 2021 r. oraz 22 maja 2022 r. Mając na uwadze, że przepisy Rozporządzenia ECSP są stosowane od 10 listopada 2021 r. oraz w celu zapewnienia wstępnych wytycznych w tym zakresie, ESMA zdecydowała się opublikować wszystkie standardy techniczne w pierwszym terminie. Raport obejmuje finalne projekty regulacyjnych standardów technicznych (Regulatory Technical Standards, RTS) oraz wykonawczych standardów technicznych (Implementing Technical Standards, ITS).

Opracowane przez ESMA projekty standardów technicznych określają wymogi oraz standardowe formularze, wzory i procedury w zakresie następujących obszarów przepisów Rozporządzenia ECSP:

 • rozpatrywanie skarg;
 • konflikty interesów;
 • plan zapewnienia ciągłości działania;
 • udzielanie zezwoleń;
 • ujawnianie informacji dotyczących współczynnika niewykonania zobowiązań;
 • test wiedzy wstępnej i symulacja zdolności do ponoszenia strat;
 • arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych;
 • sprawozdawczość dostawców usług finansowania społecznościowego;
 • zgłaszanie ESMA przepisów krajowych dotyczących wymogów w zakresie marketingu;
 • współpraca między właściwymi organami; oraz
 • współpraca między właściwymi organami a ESMA.

Projekty standardów technicznych zostały opracowane po zapoznaniu się z opiniami zainteresowanych stron zgłoszonych w związku z przeprowadzonymi w okresie od 26 lutego 2021 r. do 28 maja 2021 r. konsultacjami.

Projekty standardów technicznych zostały przedłożone przez ESMA Komisji Europejskiej celem ich przyjęcia. Komisja Europejska ma 3 miesiące na podjęcie decyzji o przyjęciu standardów technicznych.

Wskazać należy, że zgodnie ze Stanowiskiem UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do 10 listopada 2021 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia w sprawie dostawców usług finansowania społecznościowego, brak obowiązywania standardów technicznych nie uniemożliwia stosowania Rozporządzenia ECSP, w tym w zakresie postępowań licencyjnych. Po wyznaczeniu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu właściwego w rozumieniu Rozporządzenia ECSP, Komisja będzie uprawniona do rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego również w przypadku braku obowiązywania odpowiedniego standardu technicznego.

Projekty standardów technicznych dotyczących Rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dostępne są pod niniejszym linkiem.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn