KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Uwagi do projektu ustawy o ochronie sygnalistów

Wraz z publikacją uwag zgłoszonych do projektu przez szereg instytucji publicznych oraz prywatnych, opublikowane zostało również stanowisko wnioskodawcy, tj. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w odniesieniu do niektórych zgłoszonych uwag. Daje to w pewnym, niestety ograniczonym, stopniu obraz tego, w którym kierunku mogą pójść zmiany do projektu ustawy.

31 grudnia 2021

W dniu 30 grudnia 2021 r. na stronie RCL zostały opublikowane uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Uchwalenie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest konieczne w celu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dyrektywą o ochronie praw sygnalistów (dalej „Dyrektywa”) do polskiego porządku prawnego, co powinno było nastąpić do dnia 17 grudnia 2021 r.

O toczących się pracach nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa („Projekt”) pisaliśmy na naszej stronie internetowej, m. in. we wpisie z dnia 22 października 2021 r.

Warto zauważyć, iż wraz z publikacją uwag zgłoszonych do Projektu przez szereg instytucji publicznych oraz prywatnych, opublikowane zostało stanowisko wnioskodawcy, tj. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w odniesieniu do niektórych zgłoszonych uwag. Daje to w pewnym, niestety, póki co, bardzo ograniczonym, stopniu obraz tego, w którym kierunku mogą podążać zmiany projektu ustawy, której celem jest ochrona sygnalistów.

Co zatem wiadomo na chwilę obecną?

 • wykreślony ma zostać art. 5 ust. 3, który został poddany powszechnej krytyce. Przypomnijmy, zgodnie z niniejszym przepisem, w przypadku gdy naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie następuje jedynie w interesie zgłaszającego, wyłączone powinno być stosowanie projektowanej ustawy; Wnioskodawca podzielił pogląd o braku podstaw do wprowadzenia powyższego wyłączenia, w szczególności w kontekście treści motywu 57 Preambuły do Dyrektywy, w myśl którego, działania następcze mogą obejmować na przykład, skierowanie sprawy do innych kanałów lub procedur w przypadku zgłoszeń dotyczących jedynie praw indywidualnych osoby dokonującej zgłoszenia;
 • zmodyfikowane mają zostać przepisy regulujące sankcje karne za naruszenia przepisów ustawy (aktualne art. 56 – 60 projektu ustawy), przy czym ciężko na chwilę obecną stwierdzić, czy sygnalizowana zmiana polegać będzie na odroczeniu terminu wejścia w życie przedmiotowych przepisów, czy może na zmniejszeni stopnia dolegliwości projektowanych kar;
 • wykreślony ma zostać art. 36 ust. 3; jednocześnie modyfikacji ma ulec definicja organu publicznego zawarta w art. 2 pkt 7, zgodnie z którą przez organ publiczny będzie się rozumieć m.in. organy wykonawcze jst;
 • zmodyfikowane ma zostać brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 4, w taki sposób, który pozwoli szerszym zakresie wykorzystywać własne zasoby przy realizacji obowiązków wynikających z projektowanej ustawy.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnegoobsługi inwestycji kapitałowych oraz instytucji finansowych, w tym Kancelaria wspierała szereg instytucji finansowych w zakresie wdrażania procedur dotyczących zgłaszania naruszeń.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn