KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z podpisem Ministra.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie zostało zamieszone rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

29 grudnia 2020

Nowe regulacje mają na celu zaadresowanie ryzyka systemowego, identyfikowanego obecnie w związku z brakiem uwzględniania przy wycenie instrumentów dłużnych parametrów rynkowych, w tym sytuacji emitenta i ryzyk z nim związanych, w stopniu odpowiadającym międzynarodowym standardom.

O pracach nad rozporządzeniem oraz przebiegu konsultacji, w których uczestniczyła Kancelaria, szerzej pisaliśmy w artykułach z dnia 9 kwietnia 2020 r., 15 kwietnia 2019 r., 11 września 2020 r., 7 października 2020 r. oraz 14 października 2020 r.

Czekamy zatem na publikację ostatecznej treści rozporządzenia, która ma nastąpić najpóźniej w czwartek 31 grudnia 2020 r.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn