KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Propozycja wydłużenia terminu na dostosowanie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych

W dniu 19 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

21 maja 2021

Projekt zakłada wydłużenie terminu na dostosowanie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych („TFI”), do wymogów wynikających z ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), („Ustawa zmieniająca”).

Należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 Ustawy zmieniającej, TFI zobowiązane są do dostosowania działalności do wymogów wynikających ze zmienionych przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605), „Ustawa o funduszach”, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. do dnia 30 maja 2021 r., o czym pisaliśmy m.in. na naszej stronie internetowej.

Zdaniem projektodawcy, określenie terminu dostosowawczego w Ustawie zmieniającej, nie mogło uwzględniać czynnika negatywnie oddziałującego na działalność TFI tj. wystąpienia stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19, który pojawił się po wejściu w życie tejże ustawy. Sytuacja pandemiczna, wprowadzone ograniczenia, a także przyjęcie zdalnego modelu pracy w wielu instytucjach finansowych, to czynniki, które zdaniem ustawodawcy istotnie utrudniły dostosowanie nowych przepisów do działalności TFI oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do Projektu, w szczególności koniecznym jest wydłużenie okresu na realizację przez TFI czynności mających na celu zapewnienie, aby członkowie zarządu TFI spełniali wymogi przewidziane w Ustawie o funduszach (chodzi tu m.in. o uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na powołanie członków zarządu TFI, odpowiedzialnych za nadzorowanie kluczowych obszarów działalności tych podmiotów tj. ryzyka i inwestycji).

Z informacji przekazanych przez KNF, przed 30 maja 2021 r. konieczne jest przeprowadzenie jeszcze 112 postępowań administracyjnych w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie członków zarządu TFI.

W związku z powyższym, opublikowany Projekt zakłada wydłużenie ciążącego na TFI obowiązku dostosowawczego o 4 miesiące.

Projekt aktualnie został przekazany do konsultacji publicznych, które z uwagi na konieczność wejścia w życie projektowanego rozporządzenia przed dniem 30 maja 2021 r., potrwają do 24 maja 2021 r.

Z pełną treścią Projektu można zapoznać się pod linkiem.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn