KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Komentarz mec. Krzysztofa Rożko dla Gazety Giełdy i inwestorów „Parkiet” na temat inwestycji klientów TFI w dłużne fundusze inwestycyjne.

Czy klientów TFI można było uchronić od strat z inwestycji w fundusze dłużne?

24 maja 2021

W Gazecie Parkiet został opublikowany komentarz mec. Krzysztofa Rożko, Wspólnika Zarządzającego Kancelarii, na temat stratnych inwestycji klientów TFI w dłużne fundusze inwestycyjne:

„Pogorszenie się stóp zwrotu z inwestycji w papiery dłużne w I półroczu 2021 r. było oczekiwane, a istotny wzrost napływów do funduszy z tej grupy w zeszłym roku powinien być ostrzeżeniem dla TFI. Jeśli na powyższe oczekiwania nałożymy to, że istotną część portfeli tego typu funduszy stanowiły papiery skarbowe o stałej stopie procentowej, dające oczekiwaną w konstrukcji funduszu otwartego natychmiastową płynność, to jest to gotowy przepis na spadki nawet kilkuprocentowe i słuszne jest rozczarowanie ich uczestników.

Nie można tutaj mówić o błędnym zarządzaniu tego typu funduszami przez zarządzających, a raczej o pewnej presji, którą właśnie powinni zarządzić. Fundusze dłużne, inwestujące w obligacje czy bony skarbowe emitowane przez rządy lub banki centralne, są często błędnie postrzegane jako gwarantujące dodatnią stopę zwrotu. Jednak tzw. bezpieczeństwo tego typu funduszu powinno być rozumiane jako mniejsze ryzyko z powodu możliwych mniejszych wahań wartości jednostki uczestnictwa niż w przypadku funduszy agresywnych, ale tego ryzyka nie są pozbawione, a przeszłe wyniki nie powinny stanowić gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny – z założenia jego istoty – nie może gwarantować zrealizowania określonego zysku.”

Pełna treść artykułu dostępna jest w załączniku. Zapraszamy do lektury!

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn