KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Wzrost ryzyka odpowiedzialności prawno-karnej dla członków zarządów spółek

W dniu 1 października 2023 r. wejdą w życie zmiany ustawy – Kodeks karny (wprowadzone na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw) generujące po stronie członków organów spółek wzrost ryzyk z tytułu odpowiedzialności prawno-karnej.

30 czerwca 2023

Nowelizacją objęte zostało jedno z najczęściej popełnianych przestępstw z obszaru White Collar Crime, tj. przestępstwo nadużycia zaufania, nazywane też niegospodarnością menedżera, o którym mowa w przepisach art. 296 k.k.

Na jej mocy m.in. rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ściąganie łagodniejszej odmiany przestępstwa niegospodarności wskazanej w art. 296 § 1a k.k. o wspólnika, akcjonariusza, udziałowca pokrzywdzonej spółki, a także o członka pokrzywdzonej spółdzielni (art. 296 § 4a k.k.) oraz wprowadzono nową kwalifikowaną postać przestępstwa niegospodarności (zbrodnia) (art. 306b k.k.)

Nowelizacja bez wątpienia zwiększa zatem ekspozycję na ryzyko osobistej odpowiedzialności sprawującego zarząd daną jednostką. Rozważenia zatem wymaga wpływ nowelizacji na funkcjonowanie podmiotu zarządzanego oraz konieczność podejmowania decyzji inwestycyjnych przez osoby sprawujące zarząd w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego, w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Krzysztofa Rożko oraz r.pr. Mateusz Pisarskiego, opublikowanego dzisiaj w gazecie Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym KancelarieRP w którym autorzy zastanawiają się, czy nowelizacja kodeksu karnego zwiększa niebezpieczeństwo postępowania karnego dla każdego zarządzającego, który źle skalkuluje ryzyko gospodarcze?

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn