KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

r.pr. Krzysztof Rożko, Wspólnik Zarządzający Kancelarii oraz Counsel Mariusz Biały udzielili komentarzy dla Dziennika Gazety Prawnej

Mec. Krzysztof Rożko, Wspólnik Zarządzający Kancelarii oraz Mariusz Biały, Counsel udzielili komentarza do artykułu „Domy maklerskie bez prawa do obrony przed KNF”, którego autorem jest red. Adam Pantak.

29 czerwca 2023

Zapraszamy do lektury komentarza opublikowanego 29 czerwca 2023 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej, dotyczącego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, który w dniu 12 czerwca br. wpłynął do Sejmu (druk nr: 3381).

Mec. Krzysztof Rożko odnosi się do propozycji związanych z rezygnacją z obligatoryjnych dotychczas rozpraw administracyjnych w postępowaniach sankcyjnych inicjowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) toczących się wobec takich podmiotów nadzorowanych, jak np. TFI czy domy maklerskie.

Mariusz Biały komentuje propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące uzupełnienia ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi o przepisy mające na celu zaradzenie zgłaszanym przez TFI problemom z dostępem do danych uczestników FIZ niepublicznych, które związane są z wprowadzeniem począwszy od lipca 2019 r., w ramach tzw. przymusowej dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych, rozwiązania zakładającego zapisywanie certyfikatów emitowanych przez FIZ niepubliczne na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty trzecie, inne niż TFI.

Treść artykułu dostępna jest w załączniku. Zapraszamy do lektury!

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn