KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na terminy podatkowe

W dniu 16 czerwca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (dalej „Rozporządzenie”) na podstawie którego z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

28 czerwca 2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego doprowadzi do zniesienia szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi słowy przywróceniu ulegną terminy podatkowe, które dotychczas były zawieszone lub wydłużone na mocy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. tzw. „Ustawy o COVID

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o najważniejszych zagadnieniach związanych z ww. kwestiami:

1)    Raportowanie krajowych schematów podatkowych

Zgodnie z Ustawą o Covid, zawieszenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych będzie obwiązywało do końca lipca 2023 r. Od dnia 1 sierpnia 2023 r. raportowanie schematów krajowych będzie obligatoryjne.

W nawiązaniu do powyższego przypominamy, iż informacje o schemacie podatkowym należy przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 30 dni liczonych według zasad opisanych w Ordynacji podatkowej.

2)    Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej

Zgodnie z treścią art. 15za ust. 1 Ustawy o Covid, zwolnienie obowiązuje w zakresie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu. Po upływie ww. okresu, nie będzie możliwości uzyskania zwolnienia z opłaty prolongacyjnej m.in. w przypadku: odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.

3)    Terminy na wydanie interpretacji indywidualnych

W dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, termin do wydania interpretacji indywidualnej powróci do swojej pierwotnej postaci uregulowanej w art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej (tj. będzie wynosił 3 miesiące).

4)    Termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR (kwestia dot. tzw. białej listy podatników VAT)

Termin do zawiadomienia o zapłacie na rachunek, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT będzie ponownie wynosił 7 dni (zamiast 14) liczonych od dnia zlecenia przelewu.

5)    Ważność certyfikatów rezydencji podatkowej

Wskazane w punkcie poniżej ułatwienia będą obowiązywać do 1 września 2023 r (tj. 2 miesiące od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z art. 31ya Ustawy o Covid);

 • w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy określony upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tego stanu (oraz przez okres 2 miesięcy po jego odwołaniu);
 • miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
 • warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Projekt Rozporządzenia dostępny jest pod linkiem.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu  dziedzinach prawa oraz świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych a także w zakresie tworzenia i finansowania startupów oraz kompleksowej obsługi prawnej startup.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl  lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn