KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Dnia 4 kwietnia ubiegłego roku weszła w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami mająca na celu stworzenie odpowiedniego systemu współpracy między administracjami podatkowym. Przewiduje ona, że Minister Finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”, uzupełniającą listę państw uczestniczących, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 25 lit. b i c, innych niż wpisane na listę ogłoszoną na podstawie art. 99 ust. 3, objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017.

24 września 2018

Obwieszczenie  ukazało się na stronie Ministerstwa Finansów 17 sierpnia 2018 r. Dodatkowe raportowanie za rok 2017 dotyczy rachunków raportowanych, których posiadacze są rezydentami: Republiki Panamy, Hongkongu oraz Makau. Natomiast Królestwo Bahrajnu i Wspólnotę Bahamów uznano za państwa niepodlegające raportowaniu.

Zgodnie z art. 99a Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, polskie instytucje finansowe powinny złożyć raporty uzupełniające do 31 sierpnia 2018 r. w zakresie prowadzonych w zeszłym roku rachunków finansowych posiadanych przez rezydentów podatkowych z wyżej wymienionych państw objętych raportowaniem.

Przy sporządzaniu raportu należy pamiętać o tym, że:

- należy przygotować go z wykorzystaniem formularza CRS-1(1) oraz przekazać wyłącznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje jako plik w formacie XML,

- raportowanie powinno być traktowane jako raportowanie nowe lub jako dodanie informacji do inicjalnie przesłanego pliku,

- gdy raportowanie dotyczyć będzie posiadaczy rachunków, którzy zostali już objęci raportowaniem dokonanym w terminie do 30 czerwca, raportujące instytucje finansowe powinny odpowiednio zastosować korektę wynikającą ze zmiany ResCountryCode dla elementów AccountHolder lub ControllingPerson,

- nie należy przesyłać „pustego” raportu CRS w razie niezidentyfikowania pośród właścicieli rachunków raportowanych rezydentów Republiki Panamy, Hongkongu i Makau.

Więcej informacji na temat wypełniania formularza można znaleźć w instrukcji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn