KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Zawiadomienie o dalszym pełnieniu funkcji IOD przez byłych ABI

Wraz z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) część administratorów danych została zobowiązana do powołania inspektora ochrony danych (IOD). Stanowi to obowiązek w sektorze publicznym, a w prywatnym w przypadkach, gdy wykorzystuje się dane osobowe na dużą skalę.

24 września 2018

W związku z powyższym, do końca lipca szefowie podmiotów, w których przed 25 maja nie było administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) mieli obowiązek powołać IOD i zgłosić ich do organu nadzoru. Jeżeli zaś przed tym dniem w firmie funkcjonował ABI, to następnego dnia z mocy prawa stał się on IOD, ale może on pełnić tę funkcję tylko do 1 września 2018 r.

Z tego względu, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) informuje, iż aby zapobiec wygaśnięciu uzyskanych w maju uprawień, były ABI musi złożyć zawiadomienie o dalszym pełnieniu funkcji najpóźniej do dnia 1 września 2018 r. W przeciwnym razie trzeba będzie  wyznaczyć nową osobę na to stanowisko oraz w terminie dwóch tygodni zawiadomić o tym fakcie Prezesa UODO.

Aby poprawnie dostarczyć zawiadomienie, należy je sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn