KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Unijna i krajowa przebudowa cyberbezpieczeństwa

Za sprawą wejścia w życie w dniu 16 stycznia 2023 r. Dyrektywy NIS 2 unijny oraz krajowy system cyberbezpieczeństwa czekają daleko idące zmiany. Narastające zagrożenie atakami hakerskimi (kwietniowy atak na stronę GPW i prawdopodobny atak na Blik) oraz rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie konieczności wprowadzenia cyberochrony systemów, zbiega się zatem z przyjęciem przez ustawodawcę unijnego nowego aktu w obszarze cyberbezpieczeństwa.

8 maja 2023

Dyrektywa NIS 2 jest następczynią uprzednio obowiązującej Dyrektywy NIS, tj. dyrektywy 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. Jej celem jest zbudowanie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej UE. Szybko postępująca transformacja cyfrowa doprowadziła do ewolucji krajobrazu cyberzagrożeń, przynosząc nowe wyzwania, które musiały spotkać się z reakcją ustawodawcy unijnego, a co w efekcie zaowocowało nową wersją dyrektywy z obszaru cyberbezpieczeństwa. Pierwsza dyrektywa stanowiła bowiem katalizator zmian w instytucjonalnym i regulacyjnym podejściu do cyberbezpieczeństwa, wymuszając utworzenie w porządkach krajowych ram w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w tym poprzez przyjęcie krajowych strategii w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Druga dyrektywa wprowadzone wcześniej zabezpieczenia umacnia, dostosowuje do obecnie zidentyfikowanych zagrożeń oraz w związku z wciąż postępującym rozwojem cyberspołeczeństwa – wymogi swoje rozszerza na nowe kategorie podmiotów

Zapraszamy do lektury artykułu r. pr. Nikoli Jadwiszczak-Niedbałki, opublikowanego dzisiaj w serwisie KancelarieRP, w którym autorka omawia kwestie związane ze zmianami w obszarze cyberbezpieczeństwa, które wprowadza Dyrektywa NIS 2.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi związane z obsługą prawną FinTech - prawo nowych technologii, doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwadoradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn