KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Członek zarządu jako beneficjent rzeczywisty spółki kapitałowej

Instytucja beneficjenta rzeczywistego oraz związane z nią obowiązki instytucji obowiązanych są powszechnie identyfikowane w państwach członkowskich UE jako jedne z najbardziej skomplikowanych i dyskusyjnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów AML/CFT.

11 maja 2023

Na gruncie polskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podmioty zobowiązane do identyfikacji beneficjentów rzeczywistych mogą bazować wyłącznie na przeprowadzonych samodzielnie badaniach oraz analizach w tym zakresie. Brak jest bowiem instytucji rozstrzygania chociażby przez GIIF wątpliwości w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Tymczasem proces rozpoznawania beneficjenta rzeczywistego może nastręczać niemałe trudności i wątpliwości – zwłaszcza, gdy brak jest możliwości wskazania beneficjenta w oparciu o kryteria wprost wymienione w ustawie AML (art. 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret od jeden do cztery) i zastosowanie ma przepis art. 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret piąte ustawy AML, który generuje jednak dalsze wątpliwości interpretacyjne.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Nikoli Jadwiszczak-Niedbałki, opublikowanego dzisiaj w serwisie KancelarieRP oraz w serwisie rp.pl, w którym autorka omawia kwestie związane z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego w spółkach kapitałowych.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa w zakresie AML.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn