KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Termin raportowania SFT wydłużony do 13 lipca 2020 r.

Zgodnie ze Stanowiskiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczącym wymogów raportowania transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych (SFT), z uwagi na istotne obciążenie sektora finansowego wywołanym zagrożeniem epidemiologicznym, wyznaczono dodatkowy 3-miesięczny okres dostosowawczy w zakresie obowiązku raportowania SFT.

19 marca 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. (SFTR) oraz Rozporządzeniem nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (MiFIR) kontrahenci transakcji finansowych mieli zostać objęci obowiązkiem raportowania SFT od 13 kwietnia 2020 r. ESMA zdecydowała wydłużyć go do 13 lipca 2020 r.

Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają), m.in.:

 • firmy inwestycyjne,
 • instytucje kredytowe,
 • zakłady ubezpieczeń/zakłady reasekuracji,
 • UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
 • AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne),
 • fundusze emerytalne,
 • CCP i CSD.

Przykłady transakcji SFT:

 • udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych,
 • odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw gwarantowanych,
 • buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw gwarantowanych,
 • transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

 

W Polsce usługę autoryzowanego repozytorium transakcji SFR świadczy KDPW S.A.Więcej informacji można znaleźć na stronie KDPW: https://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SFTR/Strony/default.aspx.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn