KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych do Krajowej Administracji Skarbowej

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 27 ust. 2. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które zmienia zasady przekazywania sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania do systemów Krajowej Administracji Skarbowej.

20 marca 2020

Od tego roku, zgodnie z nowymi regulacjami, dokumentację finansową przekazuje się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej obligatoryjnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

Zgodnie z brzmieniem przepisu, nowe zasady nie obejmą podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy także tych podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że zgodnie z przepisami przejściowymi nowe obowiązki obejmą sprawozdania przekazywane od dnia 1 stycznia
2020 r., a tym samym również sprawozdania sporządzone za rok 2019.  

Mając na uwadze powyższe zmiany, Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie BIP nową strukturę logiczną sprawozdań finansowych (schema). Z nowej schemy powinny korzystać wyłącznie jednostki, dla których dotychczas nie opublikowano dedykowanych schem. Jak wskazuje ministerstwo, sprawozdania finansowe zgodne z tą schemą powinny sporządzić m. in. fundusze inwestycyjne, które są równocześnie podatnikami CIT. W takiej bowiem formie będą one zobowiązane złożyć sprawozdanie do Szefa KAS.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad stworzeniem dedykowanej schemy skierowanej wyłącznie do funduszy inwestycyjnych (zobacz: obsługa funduszy inwestycyjnych). Oddanie tej platformy do użytku przewidywane jest na koniec marca 2020 r.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn