KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Komunikat UKNF w sprawie kwalifikacji prowadzenia rejestru akcjonariuszy jako działalności maklerskiej.

Dnia 10 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kwalifikacji prowadzenia rejestru akcjonariuszy jako działalności maklerskiej.

11 marca 2020

Komunikat stanowi odpowiedź na pojawiające się na rynku wątpliwości w zakresie tego, czy prowadzić rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹ § 1 KSH wprowadzanym przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, może każda firma inwestycyjna, czy wyłącznie firma inwestycyjna posiadająca zezwolenie na wykonywanie działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ,,Ustawa o obrocie’’), tj. w zakresie przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych. Zgodnie bowiem z redakcją art. 328¹ § 2 KSH, rejestr akcjonariuszy może prowadzić podmiot, który na podstawie Ustawy o obrocie jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

W opublikowanym komunikacie organ nadzoru potwierdził, iż prowadzenie rejestru akcjonariuszy jest formą rejestrowania instrumentów finansowych, w związku z czym odpowiada działalności określonej w art. 69 ust. 4 pkt 1) Ustawy o obrocie. Jeżeli zatem rejestr akcjonariuszy jest prowadzony przez firmę inwestycyjną, to czynność polegająca na prowadzeniu rejestru akcjonariuszy stanowi działalność maklerską wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1) Ustawy o obrocie, tj. w zakresie przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn