KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Sukces Kancelarii w sporze byłego uczestnika funduszu inwestycyjnego przeciwko TFI

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pierwsze powództwo byłego uczestnika funduszu przeciwko Rockbridge TFI SA

23 kwietnia 2021

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Procesowy Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy pod nadzorem r.pr. Marty Stańczyk oraz apl. radc. Katarzyną Serwin, uzyskał w dniu 23 kwietnia 2021 r. w I instancji korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii – Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawa dotyczyła roszczenia byłego uczestnika zlikwidowanego BPH Sektora Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - niezadowolonego z uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji w fundusz - o zapłatę odszkodowania z tytułu rzekomo nienależytego wykonywania przez towarzystwo funkcji podmiotu zarządzającego funduszem.

Sąd Okręgowy podzielił argumentację Kancelarii podniesioną w toku postępowania i oddalił powództwo w całości.

Jest to pierwszy wyrok Klienta Kancelarii w sprawie z powództwa byłych uczestników funduszu. Wyrok jest nieprawomocny.

Na wokandzie jest dalszych kilkadziesiąt pozwów byłych uczestników tego funduszu.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn