KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2020

Komentarz mec. Krzysztofa Rożko dla Gazety Parkiet w sprawie propozycji zmian dotyczących relacji między TFI a dystrybutorami

KNF przygotowuje nową propozycję zmian dotyczących relacji miedzy TFI oraz dystrybutorami.

6 maja 2021

Zmiany stanowią propozycję KNF uregulowania nowego modelu dystrybucji jednostek uczestnictwa FIO oraz SFIO. Zakresem nowej regulacji objęte zostałyby wszystkie (oprócz samych towarzystw) podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

W Gazecie Parkiet został opublikowany komentarz mec. Krzysztofa Rożko, Wspólnika Zarządzającego Kancelarii, do najnowszej propozycji UKNF:

"Propozycja UKNF zakłada dodanie do ustawy o funduszach inwestycyjnych regulacji przewidującej wprowadzenie "usługi dystrybucji" jednostek FIO oraz SFIO. Tego rodzaju usługa świadczona byłaby na podstawie odrębnej umowy m.in. przez firmy inwestycyjne czy banki prowadzące działalność.

Nowością jest wyłączenie wynagrodzenia wypłacanego za usługę dystrybucji z zapisów o tzw. zachętach, w tym z systemu rozliczeń i weryfikacji. Jest to zatem wynagrodzenie niezależne od płatności "zachęt", pobierane przez dystrybutorów w ratach.

Rozwiązanie projektowane przez UKNF opiera się na założeniu, że "usługa dystrybucji" obejmie te spośród czynności i usługi związanych z dystrybucją jednostek, które Urząd identyfikował uprzednio jako niepodporządkowane podnoszeniu jakości usługi na rzecz klienta, ale jako stanowiące istotę usługi podstawowej dystrybutora, obejmującej przyjęcie i przekazanie zlecenia dotyczącego nabycia lub odkupienia dystrybucji jednostek (wykluczając tym samym możliwość objęcia tego rodzaju "usług i czynności podstawowych" wynagrodzeniem wypłacanym dystrybutorom w ramach zachęt).

Kierunkowo należałoby ocenić propozycje UKNF pozytywnie. Niewątpliwie mogą one przyczynić się do uporządkowania całego systemu regulacji dotyczących pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek oraz opartego na tych przepisach modelu dystrybucji. Kilka kwestii wymaga jednak doprecyzowania. Chodzi m.in o rozwiązania dotyczące rozliczeń z pośrednikiem za czynności objęte umową dystrybucji. W aktualnej wersji projektu zasady wydają się być wzorowane, przynajmniej w pewnym zakresie, na reżimie zachętowym. Utrzymanie takiego stanu rzeczy wiązałoby się z powtórzeniem wielu wątpliwości merytorycznych i problemów praktycznych, które nadal wymagają zaadresowania w przypadku skomplikowanego systemu weryfikacji i rozliczeń, jaki towarzyszy wynagradzniu dystrybutorów z tytułu usług podnoszących jakość.

Rozwiązania postulowane przez UKNF stanowią punkt wyjścia dla konstruktywnego dialogu z rynkiem. Na tym etapie wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że bardzo wiele zależeć będzie od finalnej treści rozwiązań szczegółowych dotyczących zarówno samej umowy dystrybucji, jak i rozliczeń z dystrybutorami."

Pełna treść artykułu dostępna jest w załączniku. Zapraszamy do lektury!

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

Załączniki do pobrania

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn