KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Raport UKNF dot. rynku ofert publicznych akcji w Polsce w 2020 roku

Szczególnie interesującą częścią raportu stanowi rozdział poświęcony ofertom publicznym realizowanym przy udział platform crwowdfundingowych.

9 kwietnia 2021

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) na swojej stronie internetowej opublikował raport dotyczący rynku ofert publicznych akcji w Polsce w 2020 r. („Raport”). Raport zawiera szereg interesujących informacji dotyczących rynku ofert publicznych akcji w 2020 r., na tle wcześniejszych czterech lat. Oczywiście patrząc na wzrost liczby oraz wartości ofert publicznych należy pamiętać, iż w znacznej mierze stanowią one skutek zmiany definicji oferty publicznej, która obejmuje obecnie komunikat skierowany co najmniej do dwóch adresatów przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych. W tym kontekście należy zauważyć, iż oferty kierowane do mniej niż 149 odbiorców (czyli takie, które dotychczas były kwalifikowane jako tzw. oferty prywatne) miały ponad 35%-owy udział w liczbie publicznych ofert bezprospektowych (przy 33%-owym udziale w ich wartości). Drugim czynnikiem, który miał znaczący wpływ na dane ujęte w raporcie była rekordowa, pod względem wartości, oferta publiczna akcji Allegro.eu.

Szczególnie interesującą częścią raportu stanowi rozdział poświęcony ofertom publicznym realizowanym przy udziale platform crwowdfundingowych. Dane zawarte w tym rozdziale potwierdzają dynamiczny rozwój tego segmentu rynku.

Spośród szeregu danych liczbowych, dotyczących rynku ofert publicznych akcji w 2020 r. w szczególności warto zwrócić uwagę na następujące:

 • wartość przeprowadzonych w 2020 r. ofert publicznych akcji wyniosła 13,9 mld PLN, co stanowi ponad trzynastokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, w którym wartość ofert wyniosła 1,05 mld PLN. Dodatkowo w minionym roku nastąpił również ponad czterokrotny wzrost liczby ofert publicznych akcji w stosunku do roku poprzedniego, z poziomu 77 do 364;
 • w 2020 roku podobnie jak w latach poprzednim na rynku polskim dominowały oferty publiczne przeprowadzane bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu (oferty bezprospektowe), które stanowiły ponad 94% liczby wszystkich ofert publicznych akcji;
 • w minionym roku dominowały oferty akcji przeprowadzone przez emitentów zagranicznych - stanowiły one bowiem, ponad 77% wartości wszystkich ofert akcji (oczywiście przede wszystkim za sprawą emisji Allegro.eu);
 • wzrost wartości ofert publicznych akcji nowej emisji w 2020 r. wyniósł ponad 385%. W 2019 roku wynosił on – 0,7 mld PLN, natomiast w roku ubiegłym osiągnął kwotę 3,4 mln PLN. Liczba ofert publicznych akcji nowej emisji wzrosła z 58 do 250;
 • wartość ofert publicznych akcji istniejących przeprowadzonych przez oferujących wzrosła w 2020 r. niemal trzydziestokrotnie w porównaniu do 2019 r;
 • w 2020 r, odnotowano również wzrost liczby i wartości przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych (ang. IPO - initial public offering). W ostatnich 4 latach, a zwłaszcza w roku 2019 liczba takich ofert nie przekraczała 10, podczas gdy w 2020 r. było to 18 ofert. Oczywiście największą ofertą publiczną było IPO Allegro.eu. Jej wartość osiągnęła 10,6 mld PLN i jest to najwyższa wartość IPO na polskim rynku. Wartym podkreślenia jest fakt, że było to drugie, pod względem wartości, IPO w Europie w 2020 r.

Jeśli chodzi o rynek ofert przeprowadzanych za pośrednictwem platform crowdfundingowych, zgodnie z opublikowanymi danymi w ramach 50 nowych ofert publicznych zebrano 76,8 mln PLN, co stanowi 125%-owy wzrost w stosunku do 2019 r. Zaznaczenia wymaga, że 100% ofert publicznych, przeprowadzonych przy udziale platform, stanowiły oferty akcji. Pomimo pandemii Covid-19, która rozpoczęła się na przełomie I i II kwartału 2020 r., w II kwartale odnotowano największą liczbę wpłat na akcje oraz największą liczbę aktywnych ofert publicznych na platformach. Zarówno na rynku pierwotnym jak i na platformach crowdfundingowych najbardziej popularne w 2020 r. były spółki należące do branży e-commerce, gamingowej i biotechnologicznej.

Zaprezentowany przez UKNF Raport, oprócz analizy danych dotyczących wartości i liczby przeprowadzonych ofert, wskazuje również na zmiany w regulacjach w 2021 r., które powinny mieć istotny wpływ na rynek ofert publicznych. Oczywiście chodzi o przede wszystkim o możliwość sporządzania przez emitentów notowanych na rynku regulowanym lub rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (tj. w polskich realiach – na rynku NewConnect) prospektu UE na rzecz odbudowy, stanowiącego uproszczony dokument informacyjny, który w swoim założeniu ma być również szybko zatwierdzany przez organy nadzoru. Szerzej na temat prospektu UE na rzecz odbudowy pisaliśmy na naszej stronie.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie internetowej UKNF.

Autorzy: apl. adwokacki Jakub Murawski

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn