KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Przypomnienie dotyczące terminu na dostosowanie działalności do przepisów implementujących MiFID II

Przypominamy, iż w dniu 21 października 2018 r. upływa termin na dostosowanie przez firmy inwestycyjne prowadzonej działalności do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

15 października 2018

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 685; dalej: ,,Ustawa MiFID II’’) oraz do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1112) oraz rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1111).

Do 21 października fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone przed dniem wejścia w życie Ustawy MiFID II (21 kwietnia 2018 r.) są zobowiązane wystąpić z wnioskiem o wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę statutu w celu dostosowania statutu do art. 83a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ,,UFI’’).

We ww. terminie dostosować działalność do wymogów określonych w art. 32b UFI zobowiązane są także podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 UFI, natomiast do wymogów określonych w art. 32-32b i art. 237b UFI dostosować działalność powinien podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 UFI.

W dniu 21 października br. upływa także termin na dostosowanie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych do wymogów określonych w art. 32b ust. 3 i 4, art. 45, art. 47, art. 47b, art. 47c, art. 48, art. 48b ust. 2, art. 69 ust. 1 i art. 237b UFI oraz spółek zarządzających i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę outsourcingu z art. 45a UFI i depozytariuszy na dostosowanie działalności do wymogów określonych w art. 237a i art. 237b UFI.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn