KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

„Przekształcenie OFE. Ustawa jeszcze w tym roku?”

W dniu 6 grudnia 2019 roku na łamach gazety „Parkiet” ukazał się artykuł „Przekształcenie OFE. Ustawa jeszcze w tym roku?” autorstwa Mariusza Białego - counsela w zespole KRWLEGAL.

6 grudnia 2019

Autor skoncentrował swoją uwagę na projekcie zmian dotyczących przebudowy modelu funkcjonowania OFE – postulującym nowelizację 30 aktów prawnych.

W artykule poruszono m.in. kwestie obciążenia systemu emerytalnego skutkujących koniecznością zwiększenia wpływu kapitałowego komponentu systemu oraz indywidualnej zapobiegliwości przyszłych emerytów na wysokość oczekiwanych świadczeń w następnych okresach. Analizie poddano ponadto konsekwencje związane ze złożeniem właściwych deklaracji uczestników OFE, jak i ustanowienie zmodyfikowanych stawek wynagrodzenia dla instytucji zarządzających funduszami emerytalnymi.

Fragment artykułu:

„Możliwe, że nastąpi to na najbliższym posiedzeniu Sejmu zwołanym jeszcze w tym roku. Projekt realizuje jedno z kluczowych założeń rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładającej m.in. przebudowę do 2020 r. modelu funkcjonowania OFE. Dopełnia tym samym zmiany w systemie emerytalnym zapoczątkowane w 2014 r., kiedy 51,5 proc. aktywów otwartych funduszy emerytalnych przekazanych zostało do ZUS, przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. „suwaka bezpieczeństwa". Oznaczało to, że ubezpieczeni nie otrzymają „emerytur z OFE", ponieważ środki pozostałe jeszcze w tych funduszach i tak trafią do ZUS, na dziesięć lat przed przejściem na emeryturę.(…)”

Więcej szczegółów dotyczących powyższego artykułu można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://www.parkiet.com/Felietony/312069955-Przeksztalcenie-OFE-Ustawa-jeszcze-w-tym-roku.html

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn