KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

ESMA – sprawozdanie w sprawie prospektów emisyjnych w 2018 roku

W dniu 31 października 2019 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (dalej: „ESMA”) opublikowano sprawozdanie ESMA w sprawie prospektów emisyjnych sporządzanych i publikowanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w 2018 r.

3 grudnia 2019

Wśród szczególnie istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu ESMA należy wyróżnić poniższe:

 • w 2018 roku liczba zatwierdzeń prospektów w całym EOG spadła o blisko 5% w porównaniu z rokiem 2017 - z 3567 do 3390. W ocenie ESMA spadek ten jest zgodny z trwającym od dekady trendem, zidentyfikowanym od początku kryzysu finansowego,
 • około 40% prospektów zatwierdzonych w 2018 roku miało postać podstawową, a 91% sporządzono jako pojedyncze dokumenty,
 • - blisko 74% prospektów zatwierdzonych w 2018 roku dotyczyło nieudziałowych papierów wartościowych, przy czym najczęstszym ich rodzajem były dłużne papiery wartościowe o nominale co najmniej 100 000 EUR,
 • liczba prospektów z obszaru EOG przeniesionych na mocy paszportu jednolitego do jednego lub większej liczby krajów przyjmujących spadła o około 5% w latach 2017–2018 tj. z 860 do 817 (przeniesienia dotyczyły głównie Niemiec i Luksemburga).

Udostępnianie tego rodzaju danych ma na celu dostarczenie informacji o trendach dotyczących prospektów emisyjnych w zakresie statystyk zatwierdzania i działalności paszportowej, a także trendów dotyczących zatwierdzonych prospektów emisyjnych i rodzajów objętych nimi papierów wartościowych.

Pełna treść sprawozdania

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn