KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Ministerstwo Finansów udostępniło nowy wzór dokumentów elektronicznych służących do przekazywania informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach niezidentyfikowanych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”).

13 grudnia 2019

Zmienione formularze służą do przekazywania informacji za rok 2019 (formularz CRS-1(3)) oraz za lata 2016 – 2018 (formularz CRS-1(2)), i będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wprowadzona w formularzach zmiana polega na dodaniu elementu Typ rachunku (AccountTreatment_Type), który będzie służył do przekazywania informacji na temat rachunków otwartych w okresie przejściowym (tj. między dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 czerwca 2017 r.). W ramach w/w elementu będzie przekazywana informacja, czy dla danego rachunku uzyskano (albo nie uzyskano) oświadczenie o rezydencji podatkowej jego posiadacza.

Opisywana zmiana wynika ze zmian wprowadzonych do Ustawy CRS ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, w tym, z wprowadzonego w/w ustawą zmieniającą, obowiązku uzyskania od posiadaczy rachunków otwartych w okresie przejściowym, oświadczenia o rezydencji podatkowej zawierającego dane aktualne na dzień otwarcia tego rachunku (omówienie tego obowiązku przedstawiliśmy w numerze 05/2019 Newslettera regulacyjnego Kancelarii).

Nowy wzór dokumentów

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn