KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Przekazywanie informacji przez firmy inwestycyjne

W dniu 10 lipca 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

10 sierpnia 2018

Nowy projekt zastępuje opublikowany w marcu 2018 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.


Projektowane rozporządzenie w dużej mierze odzwierciedla przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia, tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze. Projekt wprowadza jednak szereg zmian mających na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do innych regulacji prawnych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.


W ocenie projektodawcy, proponowane zmiany oraz fakt, że od dnia wydania obowiązującego rozporządzenia już wprowadzono w jego treści liczne zmiany, w tym polegające na uchyleniu przepisów lub dodaniu nowych, jest zasadne i racjonalne wydanie nowego rozporządzenia zamiast nowelizacji dotychczasowego, dążąc w szczególności do zapewnienia adresatom przedmiotowych regulacji większej ich czytelności oraz pewności i jasności stanu prawnego w odniesieniu do wynikających z tych regulacji obowiązków.


Zgodnie z założeniami, rozporządzenie będzie miało ono zastosowanie po raz pierwszy do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2018 r., dla których termin dostarczenia przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia. Do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2017 r., dla których termin dostarczenia przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia, będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

Projekt rozporządzenia >>

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn