KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

W Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 2650, dalej „Projekt”) mającą na celu uproszczenie obowiązujących procedur, co w konsekwencji ma zmniejszyć obłożenie sądów pracą oraz skrócić czas trwania prowadzonych postępowań. Wśród proponowanych zmian znajdują się m.in. przepisy modyfikujące przesłanki wyłączenia sędziego na wniosek oraz nakładające na profesjonalnych pełnomocników obowiązek wyodrębniania wniosków dowodowych w pismach procesowych.

15 grudnia 2022

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje poszerzenie katalogu niedopuszczalnych podstaw wniosków o wyłączenie sędziego. W Projekcie przewidziano uzupełnienie treści art. 49 § 2 k.p.c. poprzez wyraźne wskazanie, że podstawą do wyłączenia sędziego nie może być wyrażenie przez sędziego poglądu co do prawa i faktów przy udzielaniu pouczeń. Co więcej proponowane zmiany wskazują, że niedopuszczalne ma być złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego..

Celem Projektu jest również zmobilizowanie zawodowych pełnomocników do konstruowania pism procesowych w sposób zwięzły i przejrzysty poprzez wprowadzenie obowiązku wyodrębniania wniosków dowodowych w pismach procesowych. Zgodnie z propozycją nowelizacji, pismo wnoszone przez stronę zastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego albo Prokuratorię Generalną RP powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym dowodowe. W przypadku zgłoszenia wniosków dowodowych tylko w uzasadnieniu pisma, wnioski te nie wywołają skutków, jakie ustawa wiąże ze złożeniem ich przez stronę.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Katarzyna Serwin, opublikowanego dzisiaj w gazecie Rzeczpospolita oraz KancelarieRP w którym autorka przybliża treść kluczowych zmian kodeksu postępowania cywilnego w zakresie trudniejszej procedury wyłączenia sędziego na wniosek i większego formalizmu pism procesowych.

Pełna treść artykułu dostępna jest poniżej.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn