KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

PPK – poselski projekt nowelizacji w sprawie zmiany terminów

W dniu 17 listopada br. do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych skierowano poselski projekt zmiany ustawy o PPK.

23 listopada 2020

Projektodawcy postulują m.in. przesunięcie terminu wdrożenia PPK przez najmniejszych pracodawców oraz w jednostkach sektora finansów publicznych.

W opinii autorów, odroczenie obowiązku zawarcia umów tworzących PPK pozwoliłoby pracodawcom na skoncentrowanie ich działań na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom drugiej fali pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w tym wysiłkach ukierunkowanych na utrzymanie miejsc pracy. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość ograniczenia kosztów zatrudnienia w administracji, co mogłoby przyczynić się do zmniejszenia skali zwolnień pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

W obecnym stanie prawnym, ustawa o PPK będzie miała zastosowanie do wszystkich podmiotów zatrudniających, w tym najmniejszych pracodawców zatrudniających poniżej 20 osób, jak również do jednostek sektora finansów publicznych, już od dnia 1 stycznia 2021 r.

W przypadku wspomnianych podmiotów zatrudniających, obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK upłynie z dniem 23 kwietnia przyszłego roku, natomiast umów o prowadzenie PPK z dniem 10 maja 2021 r. Po uwzględnieniu proponowanych zmian, terminy te uległyby przesunięciu, odpowiednio, na dzień 27 października oraz 10 listopada 2021 r.

Natomiast w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, nowe terminy w jakich należałoby zrealizować najpóźniej obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK, przypadałyby, odpowiednio, na dzień 25 marca oraz 11 kwietnia 2022 r. (obecne terminy maksymalne to 26 marca i 10 kwietnia przyszłego roku).

Dla pracodawców, którzy już zawarli umowy o prowadzenie PPK, które skutkują powstaniem obowiązku odprowadzania wpłat, proponuje się wprowadzenie prawa do zawieszenia naliczania i dokonywania wpłat do PPK do końca 2021 r. W celu skorzystania z tej możliwości wymagane miałoby być poinformowanie na piśmie o planowanym zawieszeniu reprezentację osób zatrudnionych oraz instytucję finansową zarządzającą środkami gromadzonymi w PPK.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn