KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Raporty ESMA dot. stosowania sankcji za naruszenie Dyrektywy UCITS oraz dyrektywy AIFM

W dniu 12 listopada 2020 roku, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował dwa raporty dotyczące zastosowanych przez właściwe organy krajowe sankcji nadzorczych z tytułu naruszenia dyrektywy UCITS oraz dyrektywy AIFM.

4 grudnia 2020

Pierwszy z opublikowanych raportów dotyczy sankcji zastosowanych przez organy krajowe na podstawie dyrektywy UCITS w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i jest kolejnym tego typu raportem ESMA. Wcześniejsze raporty dotyczyły informacji zbiorczych za lata 2016-2018.

Drugi z opublikowanych raportów obejmuje dane zawierające informacje o zastosowanych przez właściwe organy krajowe sankcjach na podstawie dyrektywy AIFM w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Raport ten jest pierwszym opracowaniem ESMA zawierającym zbiorcze informację o wysokości oraz liczbie kar nałożonych przez organy krajowe na podstawie dyrektywy AIFM.

W załączonym poniżej opracowaniu, podsumowujemy wnioski, jaki wynikają z opublikowanych raportów.

Z perspektywy rodzimego rynku funduszy inwestycyjnych należy zauważyć, iż w UE zarządzających alternatywnymi funduszami najsurowiej karze polski organ nadzoru.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn