KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

„Nowe zasady składania rezygnacji w spółkach kapitałowych”

W dniu 19 kwietnia 2019 roku na łamach gazety ,,Rzeczpospolita” ukazał się artykuł „Nowe zasady składania rezygnacji w spółkach kapitałowych” autorstwa prawników z naszej Kancelarii - radcy prawnego i wspólnika Mariusza Bagińskiego oraz prawnika Dawida Marciniaka.

19 kwietnia 2019

Autorzy wypowiedzieli się na temat nowelizacji Kodeksu spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu ustalenia adresata oświadczenia o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej. Prawnicy zwrócili również uwagę na rozstrzygający charakter nowych regulacji, omawiając jednocześnie ich znaczenie w kontekście różnych pomiotów.

 Artykuł traktuje również o ryzyku związanym wprowadzoną nowelizacją oraz prezentuje działania pozwalające je zminimalizować.

Fragment artykułu:

„Przyjęte w nowelizacji rozwiązania, mają na celu rozwianie wątpliwości co do adresata oświadczenia o rezygnacji, składanego przez członka zarządu, jeżeli w jej rezultacie spółka miałaby pozostać bez zarządu. Zrozumiałe jest w tym kontekście, że informacja o takiej sytuacji powinna, zdaniem ustawodawcy, w pierwszej kolejności trafić do podmiotu, który ma kompetencję do powołania zarządu – „domyślnie" uprawnienie to służy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikom (art. 201 § 4 k.s.h.), a w spółce akcyjnej – radzie nadzorczej (art. 368 § 4 k.s.h.). Dzięki temu możliwe będzie podjęcie działań, mających na celu przywrócenie prawidłowej reprezentacji (…)”.

 Więcej szczegółów dotyczących powyższego artykułu można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/nowe-zasady-skladania-rezygnacji-w-spolkach-kapitalowych.html

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn