KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Komunikat UKNF dotyczący wpisania WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych oraz uzgodnienia zmian w rozporządzeniu BMR

W dniu 28 marca 2019 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący wpisania WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych oraz uzgodnienia zmian w rozporządzeniu BMR .

26 kwietnia 2019

W ramach opublikowanego komunikatu urząd wskazuje, iż w dniu 26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 (tzw. rozporządzenie BMR).

Na podstawie wskazanego powyżej rozporządzenia wykonawczego, wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) został wpisany do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych (benchmarków), o którym mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia BMR. Urząd Komisji wskazuje, iż umieszczenie WIBOR w przedmiotowym wykazie niesie ze sobą szereg konsekwencji nadzorczych. Jedną z nich jest uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do zobowiązania administratora do kontynuowania publikacji kluczowego wskaźnika referencyjnego, a także zobowiązania podmiotów nadzorowanych do przekazywania danych wejściowych na potrzeby kalkulacji tegoż wskaźnika na wyznaczony okres (art. 21 i art. 23 rozporządzenia BMR).

W opublikowanym komunikacie organ nadzoru informuje także, że w dniu 26 marca 2019 r. Parlament Europejski przegłosował  rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego BMR. Ustalone w powyższym trybie nowe brzmienie przepisów art. 51 ust. 4a oraz 4b rozporządzenia BMR wydłuża o dwa lata okres na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów rozporządzenia BMR. Zatem podmiot opracowujący benchmark jest zobowiązany do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator takiego wskaźnika do dnia 31 grudnia 2021 r. Natomiast podmioty nadzorowane mogą stosować taki wskaźnik do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do czasu ewentualnej odmowy udzielenia ww. zezwolenia.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zauważa, że GPW Benchmark S.A. jest podmiotem uprawnionym do skorzystania z wydłużonego okresu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Jednakże wskazany wysłużony okres przejściowy nie obejmuje pozostałych (nie będących kluczowymi) wskaźników referencyjnych opracowywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej GPW, np. indeksów giełdowych z rodziny WIG lub TBSP.Index.

Pełna treść komunikatu

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn