KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

„Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego w praktyce”

W dniu 29 kwietnia 2019 roku na łamach serwisu „Kancelarie RP” ukazała się wypowiedź zatytułowana „Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego w praktyce”, autorstwa prawnika z naszej Kancelarii - adwokata Tomasza Kamińskiego.

29 kwietnia 2019

Adwokat wypowiedział się na temat trzeciego projektu zmiany ustawy o ofercie, którego celem jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia prospektowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności między tezami zawartymi w projekcie Strategii a propozycjami uwzględnionymi w projekcie ustawy o ofercie. Zwrócono również uwagę na cele  szczegółowe Strategii, wśród których znajduje się gold-plating, tj. wprowadzanie nadmiernych regulacji względem przepisów unijnych.

Wypowiedź traktuje również o nałożeniu obowiązku zatwierdzenia memorandum informacyjnego.

Fragment:

„Rozporządzenie 2017/1129 nie zawiera normy pozwalającej na obciążenie emitentów dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi w przypadku, gdy oferta kierowana jest do mniej niż 150 adresatów. W szczególności nie stanowi takiej podstawy prawnej pkt 12 preambuły, rozporządzenia na który wskazuje Ministerstwo Finansów, podczas gdy przepis ten odnosi się wyłącznie do ofert o wartości poniżej 1 mln EUR. Natomiast w pkt 5 preambuły podkreśla się, że wybór formy rozporządzenia dla aktu prawnego dedykowanego regulacji prospektowej miał na celu ograniczenie możliwości podejmowania rozbieżnych środków na poziomie krajowym (…)”.

Więcej szczegółów dotyczących powyższej wypowiedzi można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/strategia-rozwoju-rynku-kapitalowego-w-praktyce.html 

lub 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6528529502707027968

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn