KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Jak przygotować się do wdrożenia ustawy o sygnalistach?

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Krzysztofa Rożko, wspólnika zarządzającego w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna oraz. apl. radc. Karoliny Lalak opublikowanego w dniu dzisiejszym w portalu Kancelarie.rp.

5 grudnia 2022

Kraje członkowskie UE do 17 grudnia 2021 r. powinny były wywiązać się z obowiązku wdrożenia Dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zobowiązującej do stworzenia wspólnych minimalnych standardów zapewniających ochronę przed odwetem osobom ujawniającym nieprawidłowości oraz nakładające na podmioty prywatne i publiczne szereg obowiązków, takich jak utworzenie poufnych kanałów informowania o naruszeniach oraz zachowanie należytej staranności przy podejmowaniu działań następczych zmierzających do wyjaśnienia zgłoszenia sygnalisty.

Komisja Europejska zwróciła z formalnym wezwaniem do zapewnienia zgodności z prawem unijnym (uzasadnioną opinią) do krajów członkowskich, które uchybiły terminowi i dotychczas nie wywiązały się z obowiązku implementacji Dyrektywy (wśród tych krajów jest również Polska). Wszczęcie postępowania przez KE rozpoczyna procedurę, zgodnie z którą w ciągu dwóch miesięcy wezwany do udzielenia wyjaśnień kraj powinien szczegółowo wypowiedzieć się, jakie działania podjął w celu terminowego wdrożenia przepisów. Jeżeli kraj UE nadal nie skorygował naruszenia przepisów, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, w związku z czym należy spodziewać się znaczącego przyśpieszenia procesu legislacyjnego w Polsce.

Opierając się na opublikowanym projekcie ustawy wdrażającej rozwiązania dyrektywy o ochronie sygnalistów, w opublikowanym w dniu dzisiejszym artykule autorzy praktycznie podpowiadają jak podmioty zobowiązane powinny przygotować się do wdrożenia kompleksowego systemu whistleblowing’owego.

Artykuł dostępny jest pod linkiem.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn