KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

„Członkostwo w zarządzie TFI za zgodą Komisji”

W dniu 4 października 2019 roku na łamach gazety „Parkiet” ukazał się artykuł „Członkostwo w zarządzie TFI za zgodą Komisji ” autorstwa Tomasza Kamińskiego, adwokata z naszej Kancelarii.

4 października 2019

Autor w artykule pochylił się przede wszystkim  nad istotnymi zmianami ram prawnych prowadzenia działalności na rynku kapitałowym. Poddał analizie regulacje zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, wprowadzające istotne zmiany dla organów zarządzających w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Prawnik zwrócił uwagę na praktyczne aspekty  nowych wymogów stawianych obecnym składom zarządu TFI, w ramach których wyodrębnione zostaną funkcje członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem oraz członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Adwokat wskazał również rolę Komisji Nadzoru Finansowego w całym procesie oraz przedstawił prawdopodobne konsekwencje wprowadzanej nowelizacji dla zainteresowanych podmiotów.

Fragment artykułu:

„Podstawowym celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów normujących warunki działania TFI do obowiązujących już obecnie rozwiązań, które stosuje się do banków, zakładów ubezpieczeń czy domów maklerskich. W ustawach określających podstawy działania tych podmiotów standardem jest, że powołanie określonych członków zarządu wymaga zgody nadzorcy(…)”.

Więcej szczegółów dotyczących powyższego artykułu można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://www.parkiet.com/Felietony/310049995-Czlonkostwo-w-zarzadzie-TFI--za-zgoda-Komisji.html

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn