KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Fundacja rodzinna, podobnie jak spółki kapitałowe, będzie zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, sporządzania sprawozdania finansowego oraz w sytuacji spełnienia się dwóch z trzech przesłanek, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości – do poddawania swojego sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta.

26 maja 2023

Ustawodawca zdecydował jednak o wprowadzeniu dodatkowego obowiązku dla fundacji rodzinnej - dotychczas nieznanego dla żadnej formy prowadzenia działalności – a to obowiązku przeprowadzania audytu.

Audyt ma zagwarantować ochronę majątku fundacji rodzinnej oraz de facto praw beneficjentów, jako legitymowanych do świadczeń z fundacji. Według zamysłu ustawodawcy, z zasady beneficjenci nie będą zaangażowani w prowadzenie spraw fundacji rodzinnej. Z uwagi na ich, z jednej strony, bardziej pasywną rolę w fundacji rodzinnej, a z drugiej strony, interes w pomnażaniu majątku fundacji rodzinnej, do którego ostatecznie to oni są uprawnieni, ustawodawca przewidział instrument, pozwalający kontrolować nie tylko aspekty finansowe, ale również celowość i zgodność z prawem innych podejmowanych działań.

Zapraszamy do lektury artykułu r. pr. Krzysztofa Rożko, Wspólnika Zarządzającego oraz r.pr. Nikoli Jadwiszczak-Niedbałki, opublikowanego dzisiaj w poradniku merytorycznym Rzeczpospolita w sekcji „Prawo i podatki w firmie” oraz w serwisie internetowym KancelarieRP, w którym autorzy omawiają kwestie związane z obowiązkiem przeprowadzania audytu nałożonym na fundację rodzinną.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie planowania sukcesji i zarządzania majątkiem prywatnym, oraz planowania finansowego dla przedsiębiorców.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

Załączniki do pobrania

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn