KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13.10.2019 r. rusza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Czy będzie to odpowiedź na potrzeby dotarcia do informacji o beneficjentach rzeczywistych, pokaże praktyka, szczególnie, że zgłaszać dane do rejestru będą spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, a także spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Wśród obowiązanych nie ma tych podmiotów, w przypadku których identyfikacja beneficjenta napotyka na największe trudności (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, spółdzielnie mieszkaniowe, itd.), nie wspominając już o podmiotach z siedzibą za granicą.

11 października 2019

Dane do rejestru zgłasza się nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek wpisanych do KRS przed 13.10.1019 r., zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych powinno nastąpić do 13.04.2020 r. Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w rejestrze udostępniane są nieodpłatnie, a sam rejestr jest jawny. Obowiązuje ponadto domniemanie prawdziwości zawartych w nim danych.

Jednocześnie wchodzą w życie dwa akty wykonawcze dotyczące rejestru, tj. rozporządzenie dotyczące zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Warto zwrócić uwagę na nowe obowiązki, chociażby ze względu na sankcje związane z odpowiedzialnością karną za fałszywe oświadczenia, niewywiązywanie się z nowych obowiązków dodatkowo zagrożone będzie karą do 1 000 000 zł.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn