KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

V spotkanie z cyklu „Śniadanie biznesowe”

W dniu 16 października 2019 roku w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie biznesowe”, kierowane do Prezesów zarządów TFI.

16 października 2019

Nasi prelegenci, wśród których znaleźli się: radca prawny Krzysztof Rożko, radca prawny Tomasz Lawręc, radca prawny Łukasz Zalewski oraz radca prawny Arkadiusz Zbyrowski, poddali pod dyskusję z uczestnikami spotkania zagadnienia związane z dyrektywą MIFID II, w szczególności kwestie rozliczeń pomiędzy TFI a dystrybutorami. Spotkanie poświęcone zostało również tematyce Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem najistotniejszych zagadnień.  

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn