KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Znamy założenia rządowej tarczy antykryzysowej. Nawet 212 mld zł na pomoc dla przedsiębiorców i pracowników.

18 marca Rząd ogłosił założenia zapowiadanego pakietu pomocowego, mającego wspomóc przedsiębiorców i pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego spowodowanego wybuchem pandemii koronawirusa.

18 marca 2020

Jak wynika z zapowiedzi Kancelarii Premiera Rady Ministrów Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2 ma zapewnić nawet 212 mld złotych wsparcia. W skład pakietu wchodzi gotówkowy komponent rządowy o wartości 66 mld zł, płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld zł, pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł.

Rządowa tarcza antykryzysowa będzie obejmować 5 filarów.

 1. Bezpieczeństwo Pracowników – pomoc o wartości 30 mld zł (w tym 23,8 mld zł wydatki i 6,2 mld zł środki płynnościowe)

W skład pierwszego filaru mają wejść regulacje chroniące pracowników przed utratą pracy przy jednoczesnym wprowadzeniu działań osłonowych dla pracodawców. Wśród zapowiedzi znalazła się min. możliwość pokrywania przez państwo 40 proc. wysokości wynagrodzenia pracownika do wysokości wynagrodzenia średniego. W ramach pomocy przedsiębiorcom oraz zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło ujawniono jedynie ogólne plany wprowadzenia rozwiązania, mającego pozwolić zamortyzować straty poniesione przez te osoby.

 1. Finansowanie Przedsiębiorstw – pomoc o wartości 73,2 mld zł (w tym 4,9 mld zł wydatki oraz  68,3 mld zł środki płynnościowe)

Drugi filar ma objąć kwestie wsparcia finansowego przedsiębiorców, tak, by zgodnie z zapowiedziami rządu, mogły one odbudować swój zamówienia i produkcję po opanowaniu sytuacji związanej z koronawirusem. Pakiet ten ma zapewnić przedsiębiorcom min. gwarancje kredytowe, ubezpieczenia i dopłaty, finansowanie leasingu dla firm transportowych, możliwość zaciągnięcia pożyczki do wysokości 5.000 zł dla mikrofirm, odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat, brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych, automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

 1. Ochrona Zdrowia – pomoc o wartości 7,5 mld zł

Trzeci filar ma za zadanie zapewnienie wsparcia ochrony zdrowia, do którego zaliczono przede wszystkim finansowanie działań związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Pomoc ma objąć rozwój infolinii pacjenta, dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia, dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

 1. Wzmocnienie Systemu Finansowego – pomoc o wartości 70,3 mld zł

W skład niniejszego filaru wchodzą środki zapewniające nieprzerwane i prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego w tym depozytów, lokat, płatności, wpłat oraz wypłat. Zgodnie ze stanowiskiem rządu celem jest również usprawnienie działań UOKiK i innych organów pod kątem prowadzenia kontroli rynku od strony cen.

 1. Program Inwestycji Publicznych – pomoc o wartości 30 mld zł

Piąty z zapowiedzianych filarów obejmie min. utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych, wsparcie rozwoju infrastruktury, modernizację szkół i szpitali, transformacje energetyczne, cyfryzację, biotechnologię i farmację oraz inne, niesprecyzowane działania antykryzysowe.

 

Poza powyższymi zapowiedziami Rząd nie przedstawił dotychczas projektów dokumentacji mającej wprowadzić w życie wskazane wyżej założenia pakietu stymulacyjnego.

Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy będzie na bieżąco informować o przebiegu dalszych prac prowadzonych nad projektem rządowej tarczy antykryzysowej.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn