KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Koronawirus a rynek kapitałowy – zaktualizowany przewodnik po zmianach

Rynek kapitałowy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia finansowania przedsiębiorstw, umożliwiając jednocześnie inwestowanie oszczędności dawcom kapitału.

3 lipca 2020

W niniejszym zaktualizowanym opracowaniu, podsumowujemy dokonane w ostatnim czasie zmiany prawne dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego, które zostały wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Poszczególne zmiany regulacyjne zostały uszeregowane w następujące bloki tematyczne:

1)    zmiany terminów realizacji obowiązków sprawozdawczych i raportowych,

2)    zmiany terminów na dostosowanie prowadzonej działalności do zmienionych przepisów prawa,

3)    zmiany w odniesieniu do zasad uczestnictwa w posiedzeniach organów podmiotów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

4)    inne zmiany prawne, dotyczące obowiązków uczestników rynku kapitałowego,

5)    zmiany w zakresie funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego w czasie epidemii.

W stosunku do poprzedniej wersji przewodnika, niniejsza zaktualizowana wersja zawiera m.in. informacje o zmianach wprowadzonych:

-           ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 875) (Tarcza 3.0),

-           ustawą z dnia 23 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086) (Tarcza 4.0), czy

-           rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162).

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn