KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przemysłu („PARP”) ogłosiła w trybie nadzwyczajnym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działań.

18 czerwca 2020

Wsparcie z PARP obejmuje m.in.:

Dotacje na kapitał obrotowy III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020(„POIR”) ( 2 mld zł) oraz

Dotacje na kapitał obrotowy I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020(„POPW”) (500 mln zł).

Wnioski o dofinansowanie mogą składać średni przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

W niniejszym opracowaniu wyjaśniamy m.in.:

 • jakie są warunki uzyskania wsparcia?
 • w jaki sposób należy prawidłowo określić status średniego przedsiębiorcy?
 • jak należy liczyć spadek obrotów, od którego uzależnione jest uzyskanie wsparcia?
 • na jakie cele może być przeznaczone wsparcie?
 • oraz w jaki sposób należy rozliczyć wsparcie?

Co istotne, pomoc  udzielana jes według daty wpływu wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 15 czerwca 2020 r. (od godziny 08:30:00) do 31 lipca 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze uniemożliwi dofinansowanie wszystkich złożonych projektów, o przyznaniu dofinansowania będzie decydować data i czas złożenia wniosku o dofinansowanie odnotowane przez serwer PARP.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn