KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Komisja Europejska zezwoliła na tarczę finansową dla dużych firm

29 maja 2020 Komisja Europejska (KE) wydała decyzje zezwalającą na uruchomienie kolejnej części rządowego programu „Tarczy finansowej dla dużych firm”. Program opiewa na 1,6 mld Euro (ok. 7,5 mld złotych). Programem zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

3 czerwca 2020

Pomoc skierowana jest głównie do dużych przedsiębiorstw, jednak będzie ona także dostępna dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarejestrowanych w Polsce, które będą się do niej kwalifikować na podstawie określonych kryteriów.

Oznacza to, że program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 150 Pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

KE zezwoliła na pomoc publiczną w formie pożyczek preferencyjnych z korzystnym oprocentowaniem. Celem pomocy rządowej jest udzielenie częściowej rekompensaty dla dużych przedsiębiorstw za straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa i na zapewnienie im natychmiastowej płynności finansowej za pomocą pożyczek.

Pożyczki preferencyjne będą musiały zostać spłacone do 30 września 2021 r. w wysokości nieprzekraczającej 75 proc. rzeczywistej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwa będące beneficjentami pomocy w okresie od 1 marca do najpóźniej 31 sierpnia 2020 r. bezpośrednio w związku z pandemią koronawirusa.

Decyzja KE opiera się na Tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19( Komunikat KE 2020/C 91 I/01), które mają na celu zwiększenie elastyczności zasad przyznawania pomocy publicznej przez Państwa Członkowskie. Tymczasowe uelastycznienie zasad ma obowiązywać  do końca 2020 roku.

 

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn